Księża

Czytaj Dalej

Kryzys księży

Z dziejów najnowszych katolicy amerykańscy z bólem zapamiętają rozdział najbardziejdramatyczny, skandal nadużyć seksualnych, który splamił kapłanów i zagroził wiarygodnościhierarchii18. Ten tak bardzo bolesny problem pojawił się w ostatniej części pontyfikatu JanaPawła II, zwłaszcza dzięki upartemu...

Księża - robotnicy

Apostolat i działalność duszpasterska we Francji, po liście pasterskim arcybiskupa Paryża, kardynała Emmanuela Suharda Essor ou déclin de l’Eglise (1947) ukierunkowały się na pozyskanie środowiskspołecznych zdechrystianizowanych, szczególnie robotniczych, czemu chcieli służyć...

Zespół rezydencjonalno-fabryczny „Księży Młyn"

„Księży Młyn", nieruchomość należąca na początku XIX w. do proboszcza parafii łódzkiej, od 1 825 włączona do osady lniarsko-bawełnianej, w 1870 przeszła na własność Karola Wilhelma Scheiblera. Zgodnie z modą na budowanie zespołów fabryczno-rezydencjonalnych, powstały obiekty przemysłowe...