Książka

Książka

Czytaj Dalej

Moje przemyślenia i refleksje po przeczytaniu książki Alasdaira MacIntyre „Krótka historia etyki. Historia filozofii moralności od czasów Homera do XX wieku”

Książka pt. „Krótka historia etyki. Historia filozofii moralności od czasów Homera do XX wieku” autorstwa Alasdaira MacIntyre, jest lekturą napisaną w latach 1964-1965 a wydaną w roku 1966 a więc stosunkowo dawno, patrząc z punktu widzenia dzisiejszego dnia. Wydanie polskie ukazało się nakładem Wydawnictwa Naukowego PWN w roku 1995 a autorem przekładu jest Adam Chmielewski. Dodał on również do książki swój komentarz, wprowadzenie a także postarał się o komentarz ze ...

„Uczelnia i ty. Technologia pracy umysłowej” - streszczenie książki

1. Model metody – czy metoda? Autor w rozdziale pierwszym informuje i jednocześnie przestrzega czytelnika, iż książka przez niego napisana nie jest żadnym poradnikiem, podającym określone metody wykonywania danych prac umysłowych, sposoby odpoczynku, postępowania z samym sobą czy metody higieny pracy. Jest natomiast swoistym „przewodnikiem” po uczelni, zawierającym również przykładowe modele metod postępowania podczas nauki na studiach wyższych. W rozdziale tym ...

Książki dla dzieci i młodzieży

W wieku dwudziestym literatura dziecięca przezyła prawdziwy rozkwit. Pojawiły się książki będące w stanie zaspokoić gust każdego niemal dziecka. Wbrew powszechnym obawom, adaptacje filmowe i telewizyjne najpopularniejszych opowieści stały się dla dzieci autentyczną zachętą do czytania.

Do...

Książka. Cechy inwentarzowe, budowa, tytuł, struktura, formaty, druk, drukarze, zamierzenia wydawnicze, rodzaje piśmiennicze, terminy książka dawna

DZIEJE KSIĄŻKI Książka to rodzaj dokumentu utrwalonego słownie lub nutowego, kartograficznego, tabele, zestawienia techniką druku lub rękopiśmienne wydanie. • książka jako wydawnictwo zwarte w przeciwieństwie do ciągłego (gazety), • książka w odróżnieniu od ulotki i broszury. Cechy książki (cechy bibliograficzne – odnoszą się do całego nakładu); w wędrówce, wśród ludzi nabiera cech nowych – inwentarzowych (tylko jeden egzemplarz), np. notatki,

Recenzja książki: "Uczenie sie przez przeżywanie" Zaczyńskiego

Książka Władysława Zaczyńskiego obejmuje 172 strony, zawarte na nich VI rozdziałów, gdzie każdy z tych rozdziałów jest opatrzony, co najmniej 3 podrozdziałami. Autor zamieścił własną, krótką przedmowę, w której tłumaczy czytelnikowi jaki cel postawił sobie pisząc niniejszą książkę. I tu czytamy „(…) chodzi o zaprezentowanie zainteresowanym czytelnikom teorii wielostronnego kształcenia, którą przedstawił jej twórca Wincenty Okoń w książce pt. „Podstawy ...

Recenzja książki "Jak mówić żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać żeby dzieci do nas mówiły"-Adele Faber,Elanie Mazlish

„Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły” – recenzja książki. Książka autorstwa Adele Faber i Elaine Mazlish w przełożeniu Marioli Więznowskiej jest pewnym stopniu poradnikiem dobrego rodzicielstwa. Niemal jednym tchem przeczytałam wszystkie rozdziały tej książki. Każdy zawiera cenne wskazówki, pomocne w rozwiązywaniu konfliktów pociech. W niniejszej książce przedstawione są nowe metody wychowawcze i propozycje ...

Recenzja książki: "Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchac żeby dzieci do nas mówiły"

"Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchac żeby dzieci do nas mówiły" Książka autorstwa Adele Faber i Elaine Mazlish w przełożeniu Marioli Więznowskiej jest w pewnym stopniu poradnikiem dobrego rodzicielstwa. Ze wstępu zatytułowanego „List do czytelników” dowiadujemy się, że: problem dylematów rodzicielskich, sposobów nawiązywania współpracy, skuteczności i nieskuteczności pochwał oraz kar, oparty jest na własnych doświadczeniach i głębokiej wiedzy ...

Własne refleksje o moralności po przeczytaniu książki Dr Pawła Czarneckiego „Marii Ossowskiej nauka o moralności

W ostatnim czasie przeczytałam książkę Dr Pawła Czarneckiego „Marii Ossowskiej nauka o moralności” wydaną przez WSFiZ w 2005 roku, liczącą 172. Doktor Paweł Czarnecki jest obecnie adiunktem w Katedrze Filozofii Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie, jest autorem wielu publikacji na tematy filozoficzne, teologiczne i religioznawcze. W książce tej autor przedstawia poglądy etyczne wielkiej uczonej Marii Ossowskiej. Uczona w swojej działalności naukowej ...

Wstęp do książki Krystyny Duraj – Nowakowej p.t „Modelowanie systemowe w pedagogice”.

Wstęp do książki Krystyny Duraj – Nowakowej p.t „Modelowanie systemowe w pedagogice”. Geneza książki związana jest z obiektywnie notowanymi faktami w historii rozwoju tzw. Wielkich paradygmatów poznania naukowego, wśród których systemowy ogląd stanowi ostatni wzorzec, najnowszy oraz subiektywnie odczuwaną potrzebę najpierw zgromadzenia danych, a potem ich uporządkowania w sensie studyjnym i opisu w sensie pisarskim. Praca autorki jest próbą wniesienia ładu w ...

Pierwsze drukowane książki polskie - Literatura polska od początku wieku XVI aż do roku 1543

Do druku dostała się mowa polska po raz pierwszy już w wieku XV: w wydanej roku 1475 we Wrocławiu łacińskiej księdze kościelnej wydrukowano po polsku Ojcze nasz, Zdrowaś i Wierzę. Modlitwę Pańską wydrukowano, jak następuje:

Otcze nasz genz gsi nanyebesach oswyentcze gmye twe budź twa tf uola...

Kurs filozoficzny na podstawie książki - Etyka (praca zaliczeniowa)

Książka pt. „Etyka” autorstwa P. Vardy i P. Grosh , jest jedną z najbardziej przystępnych książek dotyczących problemów filozoficznych. Jest ona napisana prostym, łatwym językiem. Przeznaczona jest dla ludzi, którzy nie zajmują się dyscypliną filozofii zawodowo, jest dla ludzi, których ciekawią problemy filozoficzne i dla których krótki kurs filozoficzny jest wystarczający. Książka „Etyka” podzielona jest na dwie części; w pierwszej znajdują się zagadnienia ...

Recenzja książki Władysława Smoleńskiego pt.: „Szkoły historyczne w Polsce”

Recenzja książki Władysława Smoleńskiego pt.: „Szkoły historyczne w Polsce” Praca Władysława Smoleńskiego pt.: „Szkoły historyczne w Polsce” została wydana w Warszawie w 1986 roku przez Państwowy Instytut Wydawniczy. Książkę wydrukowano w miękkiej okładce na papierze o dość niskiej jakości. Praca składa się ze 140 stron, książka zawiera sześć rozdziałów, jednak bez tytułów. Publikacja nie została zaopatrzona ...

Recenzja książki: "Kształcenie w szkole wyższej" Kruszewski

Książka Krzysztofa Kruszewskiego Kształcenie w szkole wyższej z roku 1988 jest już trzecim wydaniem, zmienionym. Książka zawiera, na wstępie, przedmowę autora, w której to podaje „trzy powody zobowiązujące do udzielenia Czytelnikowi wyjaśnień” : na jakiej podstawie autor uważa, że może i ma uprawnienia do tego, by doradzać? Czy napisał książkę na tyle wyczerpującą, by mogła uchodzić za podręcznik? Dlaczego uznał, ze wolno ograniczyć się tylko do ...

Recenzja książki pt. "Psychologia Internetu"

Internet ma wpływ niemal na wszystkie dziedziny naszego życia. Posługujemy się nim na co dzień, lepiej lub gorzej znamy zasady jego działania, jednak niewielu użytkowników zastanawia się, jaki ma on wpływ na nas, nasze zachowanie i często kontakty z innymi ludźmi. Popularność tego fenomenu zmusza do spojrzenia na niego z innej (niż techniczna) perspektywy. Dlatego też Internetem i jego wpływem na ludzi posługujących się nim, zaczęli interesować się nie-informatycy.

Recenzja ksiażki o tematyce Resocjalizacyjnej

Wśród książek poświęconych zagadnieniom resocjalizacji , praca pod tytułem „Dzieci ulicy. Problemy – profilaktyka – resocjalizacja” zajmuje miejsce szczególne i dlatego godna jest odnotowania . W książce zasygnalizowanych zostało niesłychanie wiele wątków , zarówno teoretycznych , jak i praktycznych . Mamy tu rozważania typowo naukowe oparte o konkretne badania i obok nich spotyka się coś w rodzaju , poradnictwa , jak że potrzebnego w pracy resocjalizacyjnej . W ...

Recenzja książki E. Landau "Twoje dziecko jest zdolne"

Książka Eriki Landau pt. „ Twoje dziecko jest zdolne” w oryginale nosi tytuł „Mut zur Begabung”. Wydana została w 1999r. w Monachium, natomiast przetłumaczona w Polsce przez Tadeusza Szafrańskiego trafiła do druku w 2003r. w Warszawie. Przedstawiona pozycja należy do nurtu pedagogiki, popularna w środowisku pedagogów, ale również i rodziców pragnących zgłębić wiedzę na temat kreatywności u najmłodszych. Książka przedstawia cechę kreatywności wśród dzieci ...

Opracowanie książki pt. „Trzy Europy”, autor: Jen Szcs

Opracowanie książki pt. „Trzy Europy”, której autorem jest Jen Szcs Praca „Trzy Europy” po raz pierwszy ukazała się na początku lat osiemdziesiątych w ZSRR ale bez wiedzy i zezwolenia władz, prawdopodobnie w postaci maszynopisu. Kilka lat później wydano ją po angielsku, francusku i niemiecku. W 1995 udostępniono ją polskim czytelnikom. Książka ta jest poświęcona pamięci węgierskiego myśliciela i politologa Istvna Bibó, którego Szcs był wielkim zwolennikiem. W ...

"Kształcenie charakteru" -recenzja książki Mariana Pirożyńskiego

Gdańsk 2005.09.29 Redemptorysta , Ojciec Marian Pirożyński urodził się w Lublinie w 1899r. Jako młody i pełny temperamentu młodzieniec, związał się z Redemptorystami, gidze razem z nimi podjął się głoszenia misji ludowych w Warszawie. W podziękowaniu za poświecenie się Ojczyźnie i stolicy, utytułowano go swoim patronem. Ojciec Marian Pirożyński oddawał się nie tylko sprawom kościelnym, ale także sprawom pisania szczególnie dla młodzieży. W latach ...

Recenzja książki Tadeusza Bieńkowskiego pt. „Jan Amos Komeński"

Kamil Bulonis Recenzja książki Tadeusza Bieńkowskiego pt. „Jan Amos Komeński – o nauczaniu i wychowaniu” „Wielki czeski pedagog i jego dzieła.” Książka Tadeusza Bieńkowskiego pt. „Jan Amos Komeński – o nauczaniu i wychowaniu” jest próbą zainteresowania czytelników z postacią i dziełami wielkiego czeskiego pedagoga. Chciałbym już na wstępie zauważyć, iż jest to próba w miarę udana przekazująca czytelnikowi streszczenia „dziełek”,

Recenzja książki "Kamienie na szaniec"

Ostatnio przeczytałam opowieść - dokument "Kamienie na szaniec" Aleksandra Kamińskiego. Autor nadał taki tytuł książce na prośbę Zośki, ponieważ została napisana na podstawie jego pamiętnika. Utwór ten to dokument, ponieważ nie ma w nim fikcji literackiej, są rzeczywiste wydarzenia i autentyczne...