Książę

Książę

Czytaj Dalej

KSIĄŻĘ

Hist. wyraz obejmujący dwa śrdw. tytuły zachodnioeuropejskie różnego pochodzenia: 1. łac. pńnceps, fr. prince, nm. Fiirst- tytuł wielkich feudałów śrdw., przekazywany niekiedy potomkom jako tytuł arystokratyczny, 2. łac. dux, fr. duc, nm. Herzog - w państwie Karoła Wielkiego dostojnik zarządzający...

Oporni książęta i wielka schizma

Jednym z powodów słabości Kościoła rzymskiego w walce o władzę nad całym chrześcijaństwem był sposób wybierania papieży. Jeżeli w istocie papiestwo miało osiągnąć swój ambitny cel i ustanowić jedną władzę i pokój nad całym chrześcijaństwem, powinno było mieć silne, trwałe  i  jednolite...

Książęta i Albrecht Pruski

Pomoc książąt była Lutrowi potrzebna także dlatego, że cesarz i katolicy starali się wykonać edykt wormackii przeprowadzić reformę kościelną. Gdy zwołanie soboru powszechnego napotykało na duże trudności,opowiedzieli się nawet niektórzy biskupi za synodem narodu niemieckiego. Cesarz musiał...

"Mały Książe" - streszczenie

         FABUŁA: Układ elementów fabuły wiąże się z parabolicznym charaktrem Małego Księcia. Fabuła obejmuje rok życia chłopca, podczas którego podróżuje on po różnych planetach, trafia także na Ziemię. Utwór ten jednak nie należy do gatunku fantastycznonaukowego. Zdarzenia i postacie z tego...

Katolicyzm książąt bawarskich

Na czele Ligi katolickiej stanął jej inicjator, książę bawarski Maksymilian. W Bawarii jego poprzednicyumocnili katolicyzm, kierowani racjami politycznymi i religijnymi. Książę Albrecht V (1550-1579),uczestnik sejmu augsburskiego, posługiwał się jego ius reformandi, by zahamować rozwój protestantyzmu.Od...

Nuncjusze, książęta elektorzy, episkopalizm

Absolutyzm oświecony nie ominął duchownych książąt w Niemczech, a zwłaszcza trzech metropolitów,książąt elektorów: kolońskiego, trewirskiego i mogunckiego. Metropolia kolońska tworzyła nadto swoistąjedność wśród rozbitego Kościoła katolickiego w Niemczech, co ujawniło się w żywej idei tytułu...

KSIĄŻĘ (postać operowa)

Pocałunek śmierci

Jedna z dwóch głównych postaci opery Antonina Dvoraka Rusałka. Akcjarozgrywa się w świecie baśni. Rusałka kocha młodego Księcia bywającego nadjeziorem. Za cenę absolutnego milczenia czarownica nadaje jej ludzką postać.Oczarowany Książę wywozi Rusałkę do zamku i bierze z nią...

Zamek Książąt Pomorskich

W 1233-37 książę Barnim I przeniósł do Szczecina swoją stałą siedzibę. W 1346 Barnim III zbudował tzw. „Kamienny Dom" i obok kościół p.w. św. Ottona. W 1490 książę Bogusław X przebudowywał zamek. Na przełomie XVI i XVII w. zmieniono go na renesansową rezydencję. Po śmierci Bogusława XIV był...

Kazimierz Jagiellończyk - WIELKI KSIĄŻE LITWY

Podczas panowania Jagiellończyka Polska i Litwa były dwoma niezależnymi, suwerennymi państwami. Łączyła je jedynie wątła nić wspólny monarcha. Rządzenie w tamtych czasach było nieustannym pokonywaniem przeszkód zważywszy na rozległość obu krajów, duży problem stanowił sposub podróżowania i...

KRAKUS, książę nieznany. Tragedia

KRAKUS, książę nieznany. Tragedia, misterium wierszem C. Norwida, powst. 1851, prwdr. w Poezjach, Lipsk 1863, wyst. w Krakowie 6 VI 1908. Problemem utworu (określanego przez autora w przedmowie Do krytyków wymiennie jako tragedia lub misterium), nadającego, podobnie jak -» Wanda, kształt dramatyczny legendzie...

Szymon Askenazy, Książe Józef Poniatowski 1763-1813, Warszawa 1978. (historiografia)

Andrzej Zahorski, Szymon Askenazy i jego dzieło. Urodzony w 24.12.1867 r., kult Mickiewicza w rodzinie. W 1883 wstąpił na Wydział Prawa cesarskiego Uniwersytetu warszawskiego, ukończone w 1887 potem dwuletnia praktyka sądowa. Zachęcony przez Pawińskiego podjął dalsze studia historyczne w Getyndze, tu pracował pod kierunkiem Marka Lehmanna. Doktorat 1894 nacisk na grę sił mocarstw europejskich wokół Polskiego bezkrólewia. Wprowadzony do zespołu autorów wielkiej encyklopedii ...

Książęta biskupi i febronianizm

Episkopalizm książąt biskupów niemieckich korzystał już wcześniej z idei francuskiego absolutyzmuoświeconego, gallikanizmu i jansenizmu francusko-niderlandzkiego. Stał się politycznym, po okresieepiskopalizmu praktycznego, gdyż z niezależną od papiestwa władzą kościelną chciał połączyć ich...

Książę Witold

Książę Witold, sojusznik Jagiełły przeciwko Krzyżakom, nazywany tu wschodnim określeniem kniaź Litwy, znany jest bohaterom utworu ze swoich dawnych wyczynów. Kniaź chytrze zakładników wyciągał, a potem hajże na Niemców! Zamki poburzył, popalił, rycerzy pobił, siła ludu wyścinał (43). Witold...

Rozbicie dzielnicowe - Książęta polscy wobec idei zjednoczenia Polski u schyłku XIII wieku

Od dawno domyślano się, że Leszek Czarny, Henryk IV Probus, Przemysł II i Henryk głogowski, zawarli porozumienie co do kolejnej wzajemnej sukcesji dzielnicy krakowskiej, czy może również ich dzielnic dziedzicznych. Pogląd ten, oparty jedynie na wnikliwej analizie następstwa wypadków, został...

KSIĄŻĘ NIEZŁOMNY. (Z Calderona de la Barca). Tragedia we trzech aktach

KSIĄŻĘ NIEZŁOMNY. (Z Calderona de la Barca). Tragedia we trzech aktach, przekład J. Słowackiego dramatu P. Calderona El principe constante (1629), ukończ, w grudniu 1843, wyd. 1844 w Paryżu, wyst. 17 X 1874 w Krakowie. Tematem utworu są losy port. infanta Don Fernanda, zm. w niewoli 1443, ponieważ nie...

LUBOMIRSKI JERZY HENRYK, książę

LUBOMIRSKI JERZY HENRYK, książę, ur. 28 V 1817 w Wiedniu, zm. 25 V 1872 w Krakowie, mecenas, polityk. Studiował w Wiedniu i Pradze, gdzie zaprzyjaźnił się z V. Stulcem, orędownikiem zbliżenia polsko-czeskiego. Zwolennik słowianofilstwa (w wersji austroslawizmu), rozwinął działalność w tym duchu w...

LUBOMIRSKI EDWARD KAZIMIERZ, książę

LUBOMIRSKI EDWARD KAZIMIERZ, książę, ur. 1796 w Dubnie, zm. 26 II 1823 w Warszawie, poeta. Po ukończeniu Liceum warsz. pracował w dyplomacji ros. w Wiedniu, Berlinie i Londynie. Znawca i zwolennik niem. literatury romant., w przedmowie do przekł. Fausta E.A.F. Klingemanna (1819) i w Obrazie...

LUBOMIRSKI STANISŁAW HERAKLIUSZ, książę

LUBOMIRSKI STANISŁAW HERAKLIUSZ, książę, pseud. Mirobulius Tassalinus (anagram), Stanislaus Lysimachus Eques Polonus, syn Jerzego Sebastiana, ur. wg franc. źródeł 4 III 1641, wg innych 25 V 1642? w Niepołomicach lub Wiśniczu, zm. 16-17 I 1702 w Jazdowie pod Warszawą (pochowany w kościele Bernardynów na...

Książę Józef Poniatowski

 

Książę Józef Poniatowski ( 1763-1813 ) był bratankiem króla Stanisława Augusta. Początkowo służył w armii austriackiej, od 1789 roku był generałem w wojsku polskim. W 1792 roku był dowódcą wojsk koronnych. Odznaczył się w bitwie pod Zieleńcami.

Nie przystąpił do konfederacji targowickiej i...

"Harry Potter i Książę Półkrwi" - recenzja filmu

Film "Harry Potter i Książę Półkrwi"na podstawie książki angielskiej pisarki Joanne Kathleen Rowling o tym samym tytule wszedł na ekrany polskich kin w nocy z 23 na 24 lipca 2009. Był to z całą pewnością najbardziej wyczekiwany film tego roku, lecz czy spełnił oczekiwania fanów Chłopca, Który Przeżył dzięki matce która oddała za niego życie? Na pewno wszyscy którzy czytali książkę zauważyli, że w filmie został całkowicie pominięty pierwszy rozdział, a ...