Krzyżowanie

Krzyżowanie

Czytaj Dalej

KRZYŻOWANIE WSTECZNE

Kojarzenia osobników rodzicielskich (P) z potomstwem hete-rozygotycznym, a więc pokoleniem FI, W wyniku takiego kojarzenia osobników powstaje potomstwo wsteczne. Krzyżowanie wsteczne jest metodą powszechnie stosowaną zarówno w hodowli roślin jak i zwierząt. Kojarzenie takie ma na celu wprowadzenie...

System polityczny a państwo - Podziały powyższe krzyżują, się...

- np. dyktatura może należeć do jednostki lub grupy ludzi.

Jeżeli mówimy tyrania , to mówimy , że są to rządy jednostki sprawowane okrutnie.

Krzyżowanie

Łączenie płciowo dwóch różnych genetycznie organizmów (zwierzęcychlub roślinnych) w celu uzyskania potomstwadziedziczącego nowe cechy. W produkcjizwierzęcej wykorzystuje się k.

1) międzygatunkowe(bastardyzacja), polegające na łączeniuosobników należących do różnych gatunkówspokrewnionych ze sobą;...

KRZYŻOWANIE TESTOWE

Kojarzenie osobników o nieznanym genotypie z osobnikami będącymi homozygotami recesywnymi pod względem badanej cechy. W wyniku skrzyżowania osobników analizowane jest potomstwo. Jeżeli badany osobnik był homozygotą dominującą, to wszystkie osobniki z pokolenia FI będą fenotypowo dominujące...