Krzywdy

Czytaj Dalej

Postawa pisarzy wobec krzywdy społecznej na przykładach znanych ci utworów literatury staropolskiej, romantycznej, pozytywistycznej i młodopolskiej.

Także wiersz Wolny najmita jest protestem przeciwko krzywdzie chłopa, który stracił wszystko i idzie w świat szukać pracy i chleba. Krzywda społeczna łączy się tu z ludzkim nieszczęściem - Tragedią rodziny Rzepów.

Motyw krzywdy, cierpienia i wybaczenia w liryce młodopolskiej.

Jan Kasprowicz wybacza Bogu wszystkie krzywdy. Żadne krzywdy i cierpienia nie mogą przysłonić ludziom radości życia, lecz aby każdy cieszył się swoim istnieniem, należy uczyć się spoglądać na świat nie tylko "ze złej strony".

Motyw krzywdy, cierpienia i wybaczenia w liryce mlodopolskiej

Jan Kasprowicz wybacza Bogu wszystkie krzywdy. Zadne krzywdy i cierpienia nie moga przyslonic ludziom radosci zycia, lecz aby kazdy cieszyl sie swoim istnieniem, nalezy uczyc sie spogladac na swiat nie tylko "ze zlej strony".

Prakseologia czynów miłosierdzia - Krzywdy cierpliwie znosić.

Znoszenie zniewag i krzywd jest wyśmiewane i kumulują się na pokrzywdzonym kolejne ze strony najbliższego środowiska. Krzywdy cierpliwie znosić!

Krzywda

Suma pieniężna przeznaczona na łagodzenie krzywdy nazywana jest zadośćuczynieniem. Krzywda i zadośćuczynienie stanowią szczególną postać szkody i odszkodowania.