Krzysztofa

Czytaj Dalej

Wyprawy Krzysztofa Kolumba do Ameryki

W latach 1498-1500 Krzysztof Kolumb wyruszył na III wyprawę na 6 statkach, z 300 członkami załogi.

Tragizm pokolenia Kolumbów na przykładzie wybranych wierszy Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

Krzysztof Kamil Baczyński był najwybitniejszym poetą pokolenia, które w chwili wybuchu II wojny światowej osiągnęło dojrzałość. /Byłem jak lipy szelest,/na imię mi było Krzysztof,/i jeszcze ciało to tak niewiele.

Interpretacja wiersza Krzysztofa Kamila Baczyńskiego pt. "Historia".

 

Jak wskazuje tytuł, przedmiotem rozważań w tym wierszu jest historia - prawa rządzące dziejami ludzkości. Wydarzenia wojenne każą poecie zastanowić się nad ich miejscem w historii.

Główną zasadą, którą dostrzega Baczyński, jest powtarzalność sytuacji sprzeciwiająca się idei postępu. Poeta...

Losy młodego pokolenia w czasie II wojny światowej i ich poetycki wyraz w wierszach Krzysztofa K. Baczyńskiego

Do pokolenia tego należeli: Krzysztof Kamil Baczyński, Tadeusz Gajcy, Tadeusz Borowski, Zdzisław Stroiński, Wacław Bojarski. Krzysztof Kamil Baczyński był poetą, podobnie: Gajcy, Stroiński, Bojarski, Borowski.

Wielkie odkrycia geograficzne - Wyprawy Krzysztofa Kolumba, Ferdynanda Magellana, Vasco da Gamy i Amerigo Vespucciego

a) Krzysztof Kolumb - włoski żeglarz, podróżnik, znany jako odkrywca Ameryki.