Krzewie

Czytaj Dalej

WĘZEŁ KRZEWIENIA

WĘZEŁ KRZEWIENIA — zgrubienie pędupodziemnego utworzone z kilku bardzo bliskosiebie położonych węzłów pędu, międzywęźla więctej części pędu są silnie skrócone.

Krzewienie

Tworzenie u traw (zbóż) korzeni przybyszowych i źdźbeł bocznych z węzłów krzewienia. też krzewistość.