Krzesła

Czytaj Dalej

KRZESŁO

Dawn., dziś żart., zaszczytna godność, urząd, stanowisko (krzesło senatorskie, kasztelańskie, biskupie, prezydialne itd.).

Krzesło drążkowe w senacie dawnej Polski niższy urząd senatorski, urząd senatora drążkowego. Krzesło elektryczne zob. Fotel (elektryczny). Kasztelan krzesłowy zob...

Krzesło rehabilitacyjne

krzesło rehabilitacyjne; element re­habilitacyjnego stanowiska pracy pozwalający osobie niepełnosprawnej na wykonywanie w pozycji siedzącej określonych czynności pracy (lub in­nych, np. w gospodarstwie domowym). Poszczególne podzespoły krzesła, tj.: siedzisko, oparcie tylne i boczne, pod­stawa i...

Krzesło rehabilitacyjne dla chorych na padaczkę

krzesło rehabilitacyjne dla chorych na padaczkę; przeznaczone dla chorych na padaczkę Jacksona, ze stanami „absence", stanami pomrocznymi, do pracy i użytku domowego. Podstawa krzesła o zwiększonej stabilności (cięż­ka) przeciwdziała gwałtownym wychy­leniom ciała do przodu i na boki w czasie ataku;...

Krzesło rehabilitacyjne katapultowe

krzesło rehabilitacyjne katapultowe; dla osób z ubytkiem siły mięśniowej, którym potrzebna jest pomoc przy wstawaniu. Przeznaczone do stanowisk pracy i do użytku domowego. Sie­dzisko krzesła normalnie profilowane, wyposażone jest w mechanizm katapultowy. dzięki któremu siedzisko od­chylane jest ku górze...

Krzesło rehabilitacyjne dla osób z dysfunkcją kończyn dolnych z normal­nym siedziskiem

krzesło rehabilitacyjne dla osób z dysfunkcją kończyn dolnych z normal­nym siedziskiem; przeznaczone dla inwalidów z niewielkim osłabieniem siły mięśniowej, z niedowładem, po urazach lub porażeniach. Przystosowa­ne do stanowisk pracy warsztatowej, biurowej i do użytku domowego. Regulacja wysokości...

Krzesło rehabilitacyjne dla osób z dysfunkcją kończyn dolnych z uchyl­nym siedziskiem

krzesło rehabilitacyjne dla osób z dysfunkcją kończyn dolnych z uchyl­nym siedziskiem; przeznaczone dla inwalidów z usztywnieniem stawów biodrowych, stawów kolanowych, po amputacjach jednej lub obu kończyn, z protezami. Przystosowane do stano­wisk pracy warsztatowej, biurowej i użytku domowego; regulacja...

Wstawanie z krzesła

Wstając z krzesła, małe dziecko najpierw unosinogi w górę ponad siedzisko i dopiero potemprzenosi je w dół, na podłogę. Tułów pochyla sięw przód, aż do uniesienia pośladków ponadsiedzisko, a następnie wyprost głowy i tułowiarozpoczynają ruch unoszący dziecko do pozycjistojącej. Dzieci do 6. roku...

Krzesło

Mebel do siedzenia, jednoosobowy, okonstrukcji przeważnie szkieletowej, z oparciem, zasadniczobez poręczy; k. z poręczami, zwykle wyściełane,nazywa się fotelem, który to termin przyjąłsię w Europie dopiero w XIX w. pod wpływemmody franc. i rozpowszechnienia się franc. meblii ich nazw; w terminologii...

Kurulne krzesło, sella curulis

Honorowy taboret owygiętych nogach, skrzyżowanych nożycowo i ozdobnierozwiązanej ramie, z nakładaną poduszką;forma znana w staroż. Egipcie i Grecji, przejęta przezRzymian od Etrusków.

K.k. przysługiwało pierwotnietylko królom, później także wyższym urzędnikomrzym. podczas pełnienia czynności...

Test krzesła

Wskazuje na zespól bolesności bocznego przedziału stawu łokciowego.

Wykonanie: Pacjentowi poleca się, aby podniósł krzesło wyprostowaną kończyną górną przy nawróconym przedramieniu.

Interpretacja: Pojawienie się lub nasilenie dolegliwości nad nadklykciem bocznym, promieniujących do mięśni...

Krzesło rehabilitacyjne dla osób ze skoliozą idiopatyczną i porażeniową

krzesło rehabilitacyjne dla osób ze skoliozą idiopatyczną i porażeniową; przeznaczone dla osób z pierwszym, drugim i trzecim stopniem skrzywie­nia bocznego kręgosłupa na stano­wiskach pracy i do użytku domo­wego. Siedzisko normalne z regulowa­ną wysokością. Oparcie plecowe, umożliwiając trwałe...