Krytyka literacka

Czytaj Dalej

Krytyka literacka w okresie międzywojennym, w czasie II wojny światowej i w okresie powojennym

Kridl - autor rozprawy Historia literatury a krytyka literacka, rzecznik formalistycznie zorientowanej „metody integralnej", dążący do narzucenia krytyce rygorów postępowa-nia-naukowego.

Krytyka literacka w okresie Młodej Polski

Feldmana Współczesna krytyka literacka, S. Brzozowskiego Współczesna krytyka literacka w Polsce, artykuły Z.

Krytyka literacka w okresie Oświecenia

W działalności recenzyjnej —> Towarzystwa Iksów (1815-19) krytyka przybrała postać tekstów o charakterze felietonowym, zalecających się walorami literackimi.

KRYTYKA LITERACKA

KRYTYKA LITERACKA, dział piśmiennictwa obejmujący wypowiedzi o charakterze publicyst. terytorium działania krytyki wyznacza czasopiśmiennictwo literackie.

Krytyka literacka w okresie Pozytywizmu i Naturalizmu

Sformułowane przez krytyków warsz. Jeża, oraz Prus w Słówku o krytyce pozytywnej. Kulczycka-Saloni Programy i dyskusje literackie); P.

Krytyka literacka w okresie Romantyzmu

krytyków, prowadziły do określenia systemu obowiązków i zadań k.

Staropolska krytyka literacka

) wyrażały opozycję krytyk - twórca. Lubomirski konstatował z żalem brak opiniotwórczego środowiska literackiego.

NOWA KSIĄŻKA. Czasopismo poświęcone krytyce literackiej i naukowej oraz bibliografii

Czasopismo poświęcone krytyce literackiej i naukowej oraz bibliografii, wyd.

PRZEGLĄD KRYTYKI ARTYSTYCZNEJ I LITERACKIEJ, dwutygodnik

PRZEGLĄD KRYTYKI ARTYSTYCZNEJ I LITERACKIEJ, dwutygodnik, wyd.

ROCZNIKI KRYTYKI LITERACKIEJ, czasopismo

ROCZNIKI KRYTYKI LITERACKIEJ, czasopismo, wyd.

TYGODNIK LITERACKI, Literaturze, Sztukom Pięknym i Krytyce Poświęcony

TYGODNIK LITERACKI, Literaturze, Sztukom Pięknym i Krytyce Poświęcony, tygodnik, wyd. W dziale krytyki podkreślano m.

Polityk, gospodarz, artysta - różne sposoby realizowania siebie i znaczenia swojego śladu w rzeczywistości przez bohaterów literackich epok odrodzenia i oświecenia

Politykami (z konieczności) są też pisarze oświecenia, poświęcający swe pióra walce o reformę państwa, krytykujący przejawy sarmatyzmu i cudzoziemszczyzny. Bywa, że w sposób pośredni, za pomocą określonej wizji literackiej, odkrywa swą wrażliwość, zdolność obserwacji, oceniania.

"Ostoja polskości" czy "Świat zepsuty"? literacki wizerunek szlachty w ocenie młodego Polaka.

Krytyka przejawów sarmatyzmu w epoce oświecenia - W epoce tej położono nacisk na walkę z wadami szlachty sarmackiej, dlatego w tym okresie przeważają portrety satyryczne.

Polaków portret literacki— obiektywizm .Rozwiń temat na podstawie jednej lub wielu epok

Literacki portret współczesnych Polaków Literatura współczesna rozwija się na naszych oczach, trwa, nie przyszedł jeszcze czas na syntezę, dlatego trudno szukać w niej ocen, podsumowań.

„Snuć miłość", wątek miłosny - Jego rola i sposób prezentacji w różnych okresach literackich (na wybranych przykładach)

„Snuć miłość", wątek miłosny - Jego rola i sposób prezentacji w różnych okresach literackich (na wybranych przykładach) I.

Między obowiązkiem walki ze złem a pokusami życia. Rozważania o bohaterach literackich dokonujących trudnego wyboru postawy życiowej

Przeżywają te problemy także bohaterowie literaccy. Bohaterów literackich dokonujących takich wyborów jest wielu: Antygona z tragedii Sofoklesa, Konrad Wallenrod z powieści poetyckiej A. bohaterowie literaccy.

Patriotyzm Polaków - mit czy cecha narodowa? Uzasadnij swój sad, odwołując się do wybranych przykładów literackich z różnych epok.

Obywatelska postawa pisarzy dowodem na to, że zachowania patriotyczne nu były powszechne, bo trzeba je było głosić, wpajać, uczyć ich: a) krytykowane w Krótkiej rozprawie.

Wieś Jako temat literacki w twórczości pisarzy Młodej Polski i dwudziestolecia miedzywojennego.

Wieś Jako temat literacki w twórczości pisarzy Młodej Polski i dwudziestolecia miedzywojennego. ROZWINIĘCIE - materiał literacki: 1.