Zwolennicy i krytycy globalizacji

 

Realne procesy globalizacji dały podstawę do wykształcenia się nurtu w myśleniu o porządku międzynarodowym. Jest to nurt o dwóch obliczach. Tworzą go z jednej strony entuzjastyczni piewcy globaliza­cji, z drugiej zaś strony, jej przekonani krytycy. Łączy ich wspólne przeświadczenie, że globalizacja...

Doktryna demokracji i jej krytycy

Arystoteles krytykował taki stan, gdy „rolę rozstrzygające grają każdorazowo uchwały, a nie prawo. Jones dowiódł, że krytyka gwałcenia praw w dziełach przeciwników demokracji zawierała sporo polemicznej przesad.

TEORIE DEMOKRACJI - R. Dahl „Ku trzeciej transformacji” [w:] „Demokracja i jej krytycy”

Argumenty Dahla na rzecz postępowania demokratycznego:

- sprzyja wolności w stopniu nieosiągalnym w innych trybach postępowania

- przyczynia się do rozwoju człowieka poprzez autonomię moralną oraz samookreślanie

- pozwala dochodzić interesów według wzorców wspólnych w społeczeństwie obywatelskim

W...

Robert Dahl Demokracja i jej krytycy - Dahl wyróżnia trzy transformacje demokratyczne

Pierwsza demokratyczna transformacja przeprowadzona została w starożytnej Grecji. Jest to przejście od koncepcji i praktyki rządów niewielu do rządów wielu obywateli. W owym czasie jedynym do pomyślenia miejscem takiej demokracji mogło być miasto-państwo. Rządy demokratyczne, określane jako...