Kryterium podziału

Czytaj Dalej

Teoria decyzji politycznych - Kryteria podziału i rodzaje decyzji politycznych

Kryterium związku z potrzebami społeczeństwa a wiadomościami decydentów - Przyczynowe (motywem podjęcia decyzji są potrzeby społeczne) - Celowościowe (motywem jest chęć oddziaływania na społeczeństwo) 7.

Co stanowi kryterium podziału ekonomii na pozytywną i normatywną?

  Kryterium podziału ekonomii na pozytywną i normatywną są sądy.

Podstawowe kryteria podziału kompetencji administracji rządowej i administracji samorządowej

Katalog spraw poszerzonych i rozstrzyganych zwłaszcza przez organy samorządowe w drodze decyzji administracyjnych powinien być następujący: Sprawa nie może przekraczać zakresu gminnego (powiatowego, wojewódzkiego, terytorialnego, merytorycznego, organizacyjnego, funkcjonalnego); trzeba też pamiętać, że lokalność sprawy nie jest oparta wyłącznie na kryterium terytorialnym (np.

Kryteria podziału kosztów

Powstają w zależności od celów, dla których koszty się oblicza, sumuje, prezentuje i komunikuje. Dzięki stosowaniu tego rodzaju klasyfikacji możemy w dokładniejszy sposób rozdzielać koszta i przychody na poszczególne działy w firmie, co daje możliwość wglądu w aktualny stan finansów firmy. Przykładowe...

Dyferencjacja w pedagogice - KRYTERIA PODZIAŁU WG. S. KAWULI

K. celów działalności wychowawczej (dydaktyka i teoria wychowania)

K. metodologiczne (p. ogólna, społeczna)

K. instytucjonalne (p. szkolna, przedszkolna, szkoły wyższej, wojskowa)

K rozwojowe ( p. okresu żłobkowego, wczesnoszkolnego, dzieci i młodzieży, andragogika)

K. rodzaju...

KRYTERIA PODZIAŁU SYSTEMU PODATKOWEGO

Wg. przedmiotu opodatkowania

Podatek przychodowy- opodatkowanie nawiązuje w tych konstrukcjach do zewnętrznych znamion, świadczących o rozmiarach osiąganych przez podatnika dochodów np.: w podatku gruntowym nawiązują do ilości, jakości i rodzaju gruntu. Podatki te skierowane są na źródło z którego...

Archiwizacja. Podstawy prawne postępowania z dokumentacją. Rodzaje dokumentacji - kryteria jej podziału. Ogranizacja biurowości

Podstawowe kryteria podziału dokumentacji to: l) kryterium wartości archiwalnej dokumentacji, 2) kryterium podziału dokumentacji ze względu na nośnik, 3) kryterium dostępności do dokumentacji osób trzecich.

Związki frazeologiczne i kryteria ich podziału

Ze względu na to kryterium wyróżniamy trzy typy związków: Fraza - połączenie wyrazów, w których jeden jest podmiotem, drugi orzeczeniem.

Istota i symptomatologia dyslalii - Podział dyslalii w oparciu o kryterium przyczynowe

W związku z tym powstała kolejna klasyfikacja jej rodzajów,  u której podstaw leży kryterium objawowe.

Podział na grupy produktów spożywczych i ich charakterystyka

PRODUKTY ZBOŻOWE:źródło węglowodanów(zwłaszcza skrobia&błonnik),dostarczają energii;mała zawartość tłuszczu; białko niepełnowartościowe roślinne;składniki mineralne:żelazo niehemowe,magnez,cynk,wit.z gr.B.

MLEKO:pokarm dla młodych ssaków,zawiera wszystkie niezbędne składniki odżywcze poza...

Podział na grupy produktów spożywczych i ich charakterystyka cz.2

ZIEMNIAKI:Skład chemiczny ziemniaków:sktobia(15-18%),substancje białkowe(1,2%),skł.mieneralne(1%), tłuszcz (0,1%),woda(60-70%),witaminy(C,B1,B2).Najbogatsza w białko,skł.mineralne i wit jest warstwa podskórna. Największa zawartość witaminyCwZiemniakach jest jesienią. Wartość odżywczą ziemniaków...

Białka - podział białek

Pierwiastki z których zbudowane są białka:

azot,węgiel,wodór,tlen.

W skład niektórych białek wchodzą takie pierwiastki jak:

siarka,fosfor,wapń,miedź,cynk,jod,magnez.

Wzależności od liczby aminokwasów w cząst.białka rozróżnia...

CZAS TRWANIA I PODZIAŁ NA OKRESY (W POLSCE)

Ustalenie dokładnej daty początku Baroku jest niemożliwe. Pierwsze symptomy baroku były w latach sześćdziesiątych XVI wieku. Barok trwał przez cały wiek XVII. Schyłek baroku to lata trzydzieste i czterdzieste XVIII wieku. Barok trwał więc prawie dwa wieki.

Archaizmy, pojęcie, podział, przykłady

Archaizmy są to wyrazy nie należące do czynnego zasobu słownego współczesnych Polaków

Archaizmy dzielimy na:

słownikowe. Są to wyrazy, które zniknąły z języka, mimo istnienia przedmiotów, zjawisk, które opisywały. Np.: rzeczownik "industria" został zastąpiony przez wyraz "przemysł"...

Neologizmy, pojęcie, podział, przykłady

Neologizmy - przeciwieństwo archaizmów; słowa nowe; innowacje.Tworzone są przede wszystkim z konieczności nazywania nowych przedmiotów i pojęć, powstających wraz z rozwojem kultury materialnej i duchowej społeczeństawa. Neologizmy uzasadnione i potrzebne przestają byc neologizmami, gdy się...