Krycie, stanowienie

naturalnego mają wiele wspólnych wad:brak możliwości uzyskania dużej liczby potomstwapo wybitnym reproduktorze, ograniczonyczas użytkowania rozpłodowego samców,co uniemożliwia przeprowadzenie dostateczniewczesnej ich wyceny pod względemprzekazywania pożądanych cech na potomstwo,a ponadto możliwość przenoszenia chorób krycia, powodujących trwałą lub przejściowąniepłodność samic.

Jak duże złoża surowców kryje Ziemia?

Nie wiadomo dokładnie, jak duże złoża surow­ców kryje w swoim wnętrzu Ziemia.

Choroby krycia

przenoszone przez samcaprzy kryciu naturalnym (np.

CO KRYJE SIĘ POD POJĘCIEM KWALIFIKOWANE I UPRZYWILEJOWANE TYPY PRZESTĘPSTW?

Polski ustawodawca w KK wprowadza 3 typy przestępstw: podstawowy, kwalifikowany i uprzywilejowany, w zależności od stopnia społecznej szkodliwości czynu. Typy kwalifikowane i uprzywilejowane przestępstw mogą występować ze względu na takie elementy jak: następstwo czynu, okoliczności i sposób działania...

Co kryje się w planie treści wypowiedzeń?

Plan treści wypowiedzenia obejmuje różnorodne elementy. Wymienialiśmy strukturę predykatowo-argumentową, informacje o czasie, przestrzeni i referencji oraz modalność, a także strukturę tematyczno-rematyczną (szerzej o niej zob. podrozdział 1.7). Nic są to wszystkie treści przekazywane przez...