Kruszwica

Kruszwica

Czytaj Dalej

Kruszwica

W czasach rzymskich Kruszwica leżała na szlaku bursztynowym. była Kruszwica przejściowo stolicą biskupstwa kujawskiego.

Mysia Wieża w Kruszwicy

Jego imię pojawia się już w Kronice Galla Anonima Kronikarz pisze jednak, ze książę sprawował władzę w położonym niedaleko od Kruszwicy Gnieźnie.

KRUSZWICA

Miasto nad jeziorem Gopło, na Pojezierzu Kujawskim, w woj. bydgoskim; w X w. jeden z głównych ośrodków państwa Polan, w XI monarchii wczesnopiastowskiej; siedziba biskupstwa (do 1159) i kasztelanii (XII w.), podupadła w XIII w.; prawa miejskie w 1422; miasto zniszczone przez Szwedów w 1655-57.

Kolegiata św...