Krucyfiks

Krucyfiks

Czytaj Dalej

Warszawa za Wazów - CUDOWNY KRUCYFIKS

Nie odniósł tylko żadnego szwanku wspomniany krucyfiks. Na wieść o tym król Zygmunt III nakazał przenieść krucyfiks do sali obrad kapituły, a potem umieścić na specjalnie zbudowanym ołtarzu.

Krucyfiks

Krzyż z przedstawieniem Chrystusa,należy do obowiązkowego wyposażenia kościoła;często z napisem INRI (skrót łac. Iesus Nasarenus RexIudeorum), malowany lub rzeźbiony. K. znany jest odVI w.; pojawił się przypuszczalnie w kręgu syryjsko--palestyńskim.

Najwcześniejszy typ k. ukazywałmłodzieńczego...