Jak przedstawia się budowa krtani?

Krtań jest narządem położonym w środkowej i przedniej części szyi. Ma ona kształt trójściennej piramidy, której podstawa jest skierowana ku górze, a wierzchołek nieco ścięty i zaokrąglony ku dołowi. U góry otwór g ó r n y k r t a -n i, zwany wejście m <1 o krtani, wiedzie do gardła, u dołu...

Kształt, położenie i stosunek krtani do narządów sąsiednich

Krtań jest narządem nieparzystym, położonym symetrycznie; zajmuje ona środkową i przednią część szyi. Krtań ma kształt trójściennej piramidy, podstawa której skierowana jest ku górze, wierzchołek — ścięty i zaokrąglony ku dołowi. Z trzech powierzchni piramidy dwie: prawa i lewa zwrócone są do...

Rozwój krtani

Krtań powstaje z dwóch niezależnych od siebie i różnorodnych składników. Błona śluzowa wyściełająca krtań należy do jelita tułowiowego, chrzęstny szkielet krtani, mięśnie, naczynia i nerwy — do układu łuków skrzelowych. Drogi oddechowe dolne zawiązują się po stronie brzusznej jelita...

Ruchomość krtani

Pomimo powyższych czynników, które starają się umocować krtań w jej położeniu, wykonuje ona stosunkowo znaczne i wielostronne ruchy. Mięśnie, które z zewnątrz dochodzą do krtani ułożone są w ten sposób, że mogą poruszać krtań ku górze, ku dołowi, do przodu i do tyłu, natomiast nie mogą jej...

Wielkość krtani, jej wzrastanie, różnice zależne od wieku i płci

Wielkość krtani wykazuje dużą zmienność osobniczą; na ogół nic jest ona zależna od długości ciała i w znacznym stopniu dumaczy indywidualne różnice brzmienia głosu. U osób w wposażonych w małą krtań głos postawiony jest wyżej, u osób z silnie rozw iniętą krtanią brzmienie głosu jest...

Jama krtani

Jama krtani fcauum laryngis) jest znacznie mniejsza od zewnętrznego obwodu krtani. Ściana przednia jamy utworzona jest przez powierzchnię tylną chrząstki nagłośniowej. więzadło tarczowo-nagłośniowe. kąt chrząstki tarczowatej, więzadło pierścicnno-tarczowc i luk chrząstki pierścieniowatej...

Budowa krtani

Krtań będąca górnym odcinkiem drogi oddechowej od góry łączy się z gardłem a ku dołowi przechodzi w tchawicę (ryc. 8-3). Trzy chrząstki nieparzyste (tarczowata, pierścicniowata i nagłośniowa) i trzy parzyste (nalew kowale, różkowate i klinowate) tworzą rusztowanie krtani. Nieparzysta chrząstka...

Nowotwory zośliwe krtani

Nowotwory zośliwe krtani to w praktyce, przede wszystkim, rak płaskonabłonkowy. Najczęstszym umiejscowieniem są więzadła głosowe, co powoduje, że dość powszechnym i wczesnym objawem choroby jest chrypka. Rak ograniczony do więzadła głosowego, i nie upośledzający jego ruchomości, może być...

Krtań

Krtań (larynx\ laryngeoin = krzyczeć), górny odcinek dróg oddechowych dolnych długości 4—6 cm, wykształcony jest w narząd głosowy. U mężczyzn krtań jest widoczna na szyi w postaci wyniosłości krtaniowej albo tzw. jabłka Adama (prominentia laryngca s. fiomum Adami); podczas łykania, mowy czy śpiewu...

Wejście do krtani

Wejście do krtani (aditus laryngis) stanowi górny otwór przedsionka; jęst 0110 ustawione prawie pionowo, skierowane ku tylnej ścianie gardła. \a zwłokach jest ono u góry szerokie i owalne, zwęża się w kierunku chrząstek nalcwkowatych, wreszcie tworzy wąską szparę między nimi. U osoby żywej kształt...

Nerwy krtani

Nerwy pochodzą z dwóch gałęzi n. błędnego: n. krtaniowego górnego i dolnego. N. krtaniowy górny ma dwie gałęzie. Swą cieńszą gałęzią zewnętrzną zaopatruje m. pierścienno-tarczowy. jak również przez więzadło pierścrenno-tarczowe oddaje gałązki czuciowe do błony śluzowej krtani, zwykle do...

Ciała obce w krtani

-    Najczęściej po zachłyśnięciu się występuje silny kaszel, będący pierwszym odruchem obronnym. Kaszel może spowodować wykrztuszenie ciała obcego na zewnątrz. Nie wykrztuszone ciało obce przedostaje się niżej do dolnych dróg oddechowych. Na poziomie krtani zatrzymują się tylko nieliczne ciała...

Badanie krtani

Badanie krtani wykonuje się przy użyciu lu­sterka krtaniowego, w którym ogląda się odbi­ty obraz krtani (ryc. 8-4 i 8-5) i jest to izw. laryngoskopia pośrednia. Lusterko ustawione jest na wysokości podniebienia miękkiego pod kątem około 30 stopni w stosunku do linii poziomej. Krtań bada się podczas...

Przedsionek krtani

Przedsionek krtani albo j a ma górna krtani (resłibulum laryngis s. cauum laryngis supeńus) sięga ocl fałdów nalewkowo-nagłośniowycli (wejścia do krtani) aż do fałdów kieszonki krtaniowej. Ściana przednia jest przeszło dwa razy wyższa niż ściana tylna, odpowiednio do różnej długości nagłośni i...

Błona śluzowa krtani

Błona śluzowa krtani (tunica mucosa laryngis) ku górze przechodzi w błonę śluzową gardła, ku dołowi w błonę śluzową tchawicy. Błona śluzowa dolnej jamy krtani aż do szpary głośni jest silnie i nieprzesuwalnie złączona z podłożem; powyżej ma ona budowę wiotką z nielicznymi wlókienkami...

Obraz laryngoskopowy krtani u osoby żywej

W celu zbadania krtani u osoby żywej posługujemy się dobrze oświetlonym wziernikiem krtaniowym (laryngoskopem) wprowadzonym do gardła. Obraz laryngoskopowy, który otrzymujemy, jest rzutem poziomym poszczególnych części krtani przestrzennie ułożonych na różnej wysokości. Części położone z przodu...

Zwieracz wewnętrzny krtani

Zwieracz wewnętrzny krtani (m. sphincter internus s. laryngeus) zdobył u ssaków znacznie większy stopień rozwoju; zwłaszcza u człowieka powstał z niego cały układ mięśni silnie zróżnicowanych. Od zwieracza zewnętrznego odróżnia się tym, że nie obejmuje  gardła, lecz otacza jedynie jamę krtani...

Tętnice krtani

Tętnice krtani pochodzą z dwóch źródeł: z t. tarczowej górnej (od t. szyjnej zewnętrznej) i z t. tarczowej dolnej (od t. podobojczykowej). Z pierwszej dostaje się do krtani: 1) t. krtaniowa górna przez otwór w błonie tarczowo-gnykowej (rzadziej przez otwór w chrząstce tarczowatej) oraz mniejsza...

Jak jest unerwiona krtań i jaką pełni ona rolę?

Unerwienie krtani pochodzi od nerwu błędnego, który rozgałęzia się, tworząc nerw krtaniowy górny, unerwiający mięsień pierścienno-tarczowy i błonę śluzową jamy krtani do poziomu fałdów głosowych, oraz nerw krtaniowy dolny (wsteczny), unerwiający pozostałe mięśnie krtani i błonę śluzową...

KRTAŃ

Krtań jest konstrukcja złożoną z:

Chrząstek

Mięsni szkieletowych

Więzadeł

Błony śluzowej

Chrząstki

Duże struktury chrzęstne zbudowane są chrząstki szklistej (tarczowata, pierścieniowata, nalewkowata), struktury niewielkie z chrząstki sprężystej (nagłośniowa...