Co to są święte krowy?

Zabicie krowy jest traktowane jako zbrodnia. W wielu dawnych kultach krowa to zwierzę ofiar­ne. Najczęściej wybierano krowy białe, ponieważ uważano, że są one czystsze od zwierząt o ciemniej­szej barwie włosa.

KROWA

Krowa pyskiem doi daj krowie w żłobie, ona da i tobie; ty jej daj w żłobku, ona tobie w szkopku. Święta krowa zob. Wytłukłby (wymęczyłby) na jałowej krowie cielę o zdziercy, pijawce, odrzyskórze a.

Choroba szalonych krów

Tymczasem ministrowie rolnictwa krajów Unii Europejskiej uzgodnili, że od 1 stycznia wszystkie krowy w wieku powyżej 30 miesięcy, najbardziej narażone na zakażenie gąbczastym zwyrodnieniem mózgu (BSE), zostaną poddane testom na tę chorobę.

Krowa

Sumerów, istniał symboliczny związek między płodną krową a księżycem, jak również między mlekiem krowy a światłem księżyca. prażywicielka i opiekunka, krowa Audhumla.

OCENA WARTOŚCI UŻYTKOWEJ KRÓW

OCENA WARTOŚCI UŻYTKOWEJ KRÓW—określanie wydajności mlecznej krów w celu prowadzeniawłaściwej pracy hodowlanej nad bydłemmlecznym (dobór i selekcja, wybór rozpłodnikówna stacje sztucznego unasieniania, wycena buhajówitp.); przeprowadza się ją : 1) we wszystkichpaństwowych gospodarstwach rolnych i 2) w...

Charakterystyka krów morskich

Krowy morskie Przodkowie współczesnych syren, zwanych krowami morskimi, były zwierzęta wywodzące się z tego samego pnia, co przodkowie słoni.

Zasuszanie krowy

Celowe zaprzestanie dojenia krowy na pewien okres przed porodem, dla umożliwienia normalnego rozwoju płodu, a także wzmocnienia organizmu matki przed następną laktacją.

MILCHKUH („mleczna krowa") - okręty podwodne

Niemieckie okręty podwodne typu XIV zaopatrujące w paliwo, amuni­cję i żywność *U-booty działające na Atlantyku.