Kronika Miasta Poznania

Kronika Miasta Poznania

Czytaj Dalej

Wystawa - 2012 - Wielkopolski Związek Artystów Rzeźbiarzy - Historia, mity i legendy miasta Poznania i regionu Wielkopolski - Urząd Wojewódzki Poznań - Hol Główny

Plener odlewniczy, wystawa oraz prezentacja multimedialna zostały zorganizowane dzięki środkom budżetowym z dotacji: Miasta Poznania Wystawa Wielkopolskiego Związku Artystów Rzeźbiarzy „Historia, mity i legendy miasta Poznania i regionu Wielkopolski.

„MIASTO – przestrzeń znacząca, miejsce destrukcji, szansa rozwoju...” Jaki sens nadała literatura temu motywowi?

Mimo że miasto dało Judymowi szansę kształcenia się i zdo–bycia dobrze płatnego zawodu, to nie zapomniał on o swoim pocho–dzeniu. Tym razem miasto nie daje szansy Ju–dymowi spełnienia marzeń i rozwinięcia własnej praktyki lekar–skiej.

Motyw miasta

Motyw miasta Miasto jest wielką szansą rozwoju nie tylko dla ludzi miesz–kających w nim, ale także z prowincji.

Miasto – przestrzeń znacząca, miejsce destrukcji, szansa rozwoju...” Jaki sens nadała literatura temu motywowi?

Tym razem miasto nie daje szansy Judymowi spełnienia marzeń i rozwinięcia własnej praktyki lekarskiej. Tak naprawdę miasto dla Judyma było miejscem, w którym przeżył całe swoje dzieciństwo, spotykając się z nędzą, brudem i chorobami.

COMPIEGNE - miasto

Niewielkie miasto nad rzeką Oisne we Francji zajęte 9 czerwca 1940 r.

HIROSZIMA - miasto i port

Miasto w Japonii (ok. ludzi (stali mieszkańcy oraz uchodźcy z innych miast).

MIMOYECQUES - miasto

Miejscowość w północnej Francji, w rejonie której na początku 1943 r. Niemcy rozpoczęli budowę gigan­tycznej wyrzutni pocisków *V-3.

NAGASAKI - miasto

Miasto i port na wyspie Kiusiu 9 sierpnia 1945 r.

KRONIKI - CECHY I ZADANIA

−  brak krytycyzmu (nie sprawdzano wiarygodności faktów)

-  elementy fikcyjne (listy, mowy, pieśni, anegdoty)

−  funkcja dydaktyczna (wnioski wyciągane z wydarzeń)

−  przesadne wychwalanie władców

−  chronologia wydarzeń

−  język prosty, choć nie pozbawiony metafor i gry słów

−  pytania retoryczne...

KRONIKA GALLA ANONIMA

−  Francuz, mnich z zakonu benedyktynów −  przebywał na dworze Bolesława Krzywoustego −  napisał tam kronikę na zamówienie

KRONIKA GALLA ANONIMA - TREŚĆ

Kronika ta nie zawiera żadnych dat.

Dlaczego kroniki średniowieczne zaliczamy do literatury? Omów na przykładzie Kroniki Galla Anonima

W naszej literaturze zachowały się do dziś Kronika Wincentego Kadłubka, Kronika Janka z Czarnkowa i Kronika polska Galla Anonima.

Literatura pozwala możliwie najdokładniej poznać ten świat, zrozumieć i wyrazić...

Oprócz prądów w literaturze trzymających się hasła "sztuka dla sztuki" istniały zawsze gatunki spełniające bardziej utylitarne funkcje. Sztuka nie może być wyobcowana, oderwana od rzeczywistości, sztuka bez człowieka i nie dla człowieka jest nieludzka i niepotrzebna. Literatura chyba najpełniej...

Literatura „czasów pogardy” swoistą kroniką losów człowieczych

Kroniką losów człowieczeństwa jest także „Inny świat” Grudzińskiego. Jego poezja jest trudna i wymaga od czytelnika pewnej dojrzałości , ale na pewno jest kroniką czasów człowieczych.

„Miasto przestrzeń znacząca, miejsce destrukcji, szansa rozwoju...” Jaki sens nadała literatura temu motywowi?

Miasto „przestrzeń znacząca”, od początku XIX wieku odgrywające zasadniczą rolę w naszej cywilizacji, budziło i będzie budzić kontrowersje.

„Miasto przestrzeń znacząca, miejsce destrukcji, szansarozwoju...” Jaki sens nadała literatura temu motywowi?

Mimo że miasto dało Judymowi szansę kształcenia się i zdobycia dobrze płatnego zawodu, to nie zapomniał on o swoim pochodzeniu. Tym razem miasto nie daje szansy Judymowi spełnienia marzeń i rozwinięcia własnej praktyki lekarskiej.

"Kronika polska" - streszczenie

Autorska przedmowa w formie listu, w którym kronikarz zwraca się do całego ówczesnego episkopatu z prośbą, by patronowali jego dziełu i byli jego przewodnikami duchowymi.

Ars poetica? (z tomu Miasto bez imienia 1969)

Utwór ten można odczytywać jako wiersz programowy poety, taki kierunek interpretacji wyznacza bowiem sam tytuł, stanowiący aluzję do starożytnych rozpraw o poezji – Arystotelesa i Horacego. Utrwa­lony w tradycji tytuł Miłosz opatruje jednak znakiem zapytania – jak gdyby kwestionował możliwość...

Raport z oblężonego Miasta

Eliminowano z życia pub­licznego działaczy „Solidarności” (internowanych w nocy z 12 na 13 grudnia), zawieszono działalność organizacji i związków twórczych, sparaliżowano komunikację, na wyjazd do innego miasta trzeba było mieć specjalne zezwolenie, przerwano połączenia a gdy je przywró­cono podsłuchiwano rozmowy telefoniczne, na ulicach dużych miast odbywały się demonstracje siły – jeździły wozy ...

Literatura pozwala mozliwie najdokladniej poznac ten swiat, zrozumiec i wyrazic...

Oprócz pradów w literaturze trzymajacych sie hasla "sztuka dla sztuki"istnialy zawsze gatunki spelniajace bardziej utylitarne funkcje. Sztuka nie moze byc wyobcowana, oderwana od rzeczywistosci, sztuka bez czlowieka i nie dla czlowieka jest nieludzka i niepotrzebna. Literatura chyba najpelniej wyraza...