KRÓL

Władca koronowany, monarcha; figura w kartach, szachach, grze w kręgle; od imienia Karla - Karola Wielkiego, pożyczka słowiańska z IX w., kiedy jeszcze or między spółgłoskami ulegało przestawce - z k-or-l utworzyło się k-ro-l (co już w XI w. byłoby niemożliwe). Arcychrześcijański król tytuł królów...

Wnioski i ocena działalności króla Stanisława Augusta

 

Postaram się podsumować osiągnięcia i klęski ostatniego króla Rzeczypospolitej Stanisława Augusta i wyrazić swoje przemyślenia na ten temat.

Gdy państwa ościenne: Rosja, Prusy i Austria się wzmacniały, Rzeczypospolita, leżąca w centrum Europy, była krajem słabym i coraz bardziej zależnym od...

CHRYSTUS KRÓL - KULT

Teologiczną podstawą kultu Ch.K. jest czyn zbawczy Chrystusa, który jako człowiek dzięki hipostatycznej unii z Trójcą Świętą osiągnął w zmartwychwstaniu (zmartwychwstanie Chrystusa) przez uwielbienie pełnię eschatyczną swego człowieczeństwa i przez to stał się „pierworodnym wobec każdego...

STANISŁAW AUGUST PONIATOWSKI PRZED SĄDEM HISTORII: SPÓR O OCENĘ PANOWANIA OSTATNIEGO KRÓLA POLSKI

Ponad 200 lat trwa spór o ostatniego polskiego władcę i nic nie wskazuje na to, żeby miał się kiedykolwiek zakończyć.

Wzbudzający niezmiennie tak wiele emocji król panował w latach 1764-95. Wybrany drogą 'wolnej' elekcji (pod murami miasta stołecznego Warszawy stały rosyjskie wojska), ten syn...

Stanisław August Poniatowski- ostatni król Polski.Rola Katarzyny II w polityce elekcyjnego króla do czasu utworzenia Rady Nieustającej.

Justyna Niemyńska grupa III Stanisław August Poniatowski to ostatni monarcha Polski. Jest to postać, o której można dużo powiedzieć. Wielu historyków postrzega tego króla za symbol zdrady narodowej np.J.Lelewel, J. Szujski czy T.Korzon. W zupełnie inny sposób oceniają go współcześni historycy: E. Rostworowski, A. Zahorski, K. Zieńkowska, zwracając uwagę na jego dokonania w zakresie kultury i sztuki. W oparciu o źródło dekretu z września 1772 roku zaborców Polski,

Pozycja króla i organy administracji Rzeczpospolitej szlacheckiej w dobie Sejmu Wielkiego

Ograniczać władzę króla (szlachta, magnateria)-był elekcyjny wybór króla, królowi można było wypowiedzieć posłuszeństwa, władzę ustawodawczą sprawował wespół z sejmem, król był naczelnym wodzem ale w praktyce ograniczanym przez hetmanów. Sejm Wielki zniósł konflikt między królem a Rzeczpospolitą...

CHRYSTUS KRÓL - IKONOGRAFIA

Ch.K. jest najdawniejszym z majestatycznych typów przedstawień Syna Bożego jako boskiego władcy w chwale, wyrażającym bibl. koncepcję jego król. godności w formułach ikonograficznych stosowanych do reprezentacyjnych wizerunków cesarzy; występuje w wersji tronującej i stojącej; Ch.K. tronującego nie...

Życie umysłowe i kulturalne w Polsce epoki oświecenia (teatr, czasopisma, szkolnictwo, malarstwo, mecenat króla)

Rozwinięte kraje Europy promieniowały swoimi prądami umysłowymi na pozostałe kraje europejskie. W XVIII wieku Francja i Anglia były ośrodkami życia umysłowego całego kontynentu. Epokę oświecenia nazywa się też wiekiem filozoficznym, bo pionierami nowych prądów byli uczeni, filozofowie i publicyści...

„Rzekło się kocham i rzekło się zabij...” - A jak królem, a jak katem będziesz

Gdyby zwyczajnie i po prostu streścić tę powieść, opowiedzieć, „o czym to jest”, skupić się na losach głównego bohatera, z całego bogactwa książki zostałaby opowieść o chłopaku z naddunajeckiej wsi, z życiorysem pozornie podobnym do setek innych. Piotr jest gospodarskim synem, dumnym ze swego...

Burżuazyjny charakter rewolucji angielskiej - Konflikt między królem a parlamentem

Płaszczyzną tarć między królem a parlamentem były sprawy religijne, kwestie finansowe i polityka zagraniczna. Jakub I popierał kościół anglikański jako wygodne narzędzie w swym ręku, prześladował natomiast purytanów (a dokładniej purytańskich nonkonformistów i katolików, którzy to zaplanowali w...

Król LEAR

(wym. li:r), Król Lir, legendarny król Brytów, bohater tytułowy tragedii (1606, wyst. pol. w przeróbce Ducisa, Warszawa 1805) Szekspira.

Stary, pyszny i próżny król, samowładny egoista, postanawia podzielić swój kraj, jeszcze za życia, między 3 córki, Gonerylę, Reganę i Kordelię. Dwie starsze zapewniają...

Kazimierz Jagiellończyk - KRÓL CZY KARDYNAŁ

Ponieważ władza monarsza była od lat ogromnie osłabiona , młody król znajdując sojuszników w szlachcie zmuszony był przymknąć oczy na wyzysk chłopstwa na wsi i wszelkie niekorzystne tam przemiany.

Duży problem na arenie władzy Jagiellończyka stanowił dumny Oleśnicki który zarzucał władcy...

Król Henryk VIII

Anglia, choć dawno odeszła od wiklifizmu, nie pozbyła się jednak jego owoców: niechęci do papiestwa izakonów, zwłaszcza że Rzym nie zrezygnował z obsadzania wysokich stanowisk kościelnych obcymiduchownymi i nie polepszył się stan religijny kraju, mimo wielkiej liczby zakonników i materialnie...

Jak król czeski Władysław komunikował się ze swoją rodziną

Aby obiektywnie rozpatrzyć problem zawarty w temacie, należy najpierw przedstawić nieco historii dotyczącej dynastii Jagiellonów, gdyż tytułowy władca wywodził się z tego rodu.

Władysław Jagiellończyk urodził się 1 marca 1456 roku.

Jego ojcem był polski król Kazimierz Jagiellończyk, matką...

KRÓL ZAMCZYSKA. Powieść

KRÓL ZAMCZYSKA. Powieść, powieść S. Goszczyńskiego, powst. 1839—40 we Francji, fragmenty ogł. w „Tygodniku Lit." 1841, wyd. w Poznaniu 1842, wznów. 1847. Na genezę utworu, przeznaczonego dla czytelników krajowych, pisanego więc z troską o „cenzuralność", a zarazem przejrzystość treści, złożyły...

KRÓL-DUCH, poemat historiozoficzny J. Słowackiego

KRÓL-DUCH, poemat historiozoficzny J. Słowackiego, łączący elementy liryzmu ze strukturą eposu, powst. 1845—49, wyd. część. pt. K.-D. Rapsod I w Paryżu 1847, pisany do ostatnich dni życia poety, nie ukończ., pozostawiony w licznych rękopiśmiennych wersjach brulionowych, odmianach i wariantach (ok. 10...

Król w Księstwie Warszawskim

Zwycięstwo Napoleona nad Prusami i zawarty z imperatorem Rosji Aleksandrem I traktat w Tylży z 1807 r  , rozbudziły nadzieje Polaków na odzyskanie utraconej niepodległości. Z ziem byłego zaboru pruskiego utworzono suwerenne Księstwo Warszawskie. 22.07.1807 r Napoleon nadał Księstwu  - konstytucję...

Kazimierz Jagiellończyk - KRÓL I PAPIEŻ

Jeśli chodzi o stosunki Kazimierza Jagiellończyka z kościołem to starał się on za wszelką cenę odejść od średniowiecznego schematu i odebrać mu nadrzędną rolę. Kościół tworzył państwo w państwie i co roku odprowadzał z Polski duże sumy pieniędzy do Rzymu. Od papieża Mikołaja V zażądał w...

Koronacja króla Stanisława AUGUSTA Poniatowskiego

 

Nowy król postanowił nazwać się Stanisławem Augustem nawiązując do Sasów, ale przede wszystkim do cesarzy rzymskich.

O godz. 14-tej rozbrzmiało dziękczynne „Te Deum laudamus” i huknęły honorowe salwy armatnie. Koronacja i sejm koronacyjny odbyły się w Warszawie, w dniu św. Katarzyny 25 listopada...

Pierwsze poczynania króla Stanisława AUGUSTA Poniatowskiego

 

Reformy te były różnego typu. Król Stanisław August nie tylko zmienił miejsce koronacji (dotąd koronacje odbywały się w starej stolicy Polski Krakowie) w Warszawie, ale dokonał również radykalnej reformy w zakresie kostiumowym. Nowością była peruka i kapelusz z obfitym białym pióropuszem.

Te...