Krety i desmany

Większość kretów to zwierzęta kopiące nory i prawie całe życie spędzające podziemia. Jednakże wszystkie ich gatunki potrafią pływać, a kilka z nich na stałe opuściło swe podziemne nory i rozpoczęło wodny tryb życia. Chociaż pierwotnie krety były istotami leś­nymi, to jednak preferują one...

KRETA

Kreta jest czymś więcej niż jedną z greckich wysp. Często, zwłaszcza w miastach lub na rozwiniętym północnym wybrzeżu, nie ma się wcale wrażenia, że to wyspa, lecz stały ląd; górski, bogaty, a czasami zadziwiająco kosmopolityczny. Jeśli jednak dotrze się w góry lub na mniej znane tereny...

Ustrój Krety

Życie warstw uprzywilejowanych na Krecie skupiało się na dworze, a władca był najprawdopodobniej także najwyższym kapłanem. Jak przedstawiały się stosunki polityczne na wyspie, tego dokładnie nie wiemy. Przypuszcza się, że w epoce średniominojskiej władały na Krecie dwie dynastie: jedna w...

KRETA - IRAKLION, KNOSSOS I CENTRALNA KRETA

Wielu odwiedzjących Kretę przybywa do stolicy wyspy, Iraklionu. Nie jest to jednakże ani piękne miasto, ani takie, w którym chciałoby się zostać dłużej niż potrzeba, aby odwiedzić Muzeum Archeologiczne i pobliskie Knossos. Sam Iraklion, chociaż ma też swoje atrakcyjne obiekty - wspaniałe fotyfikacje...

Różnice między jelitem czczym i krętym

Jelito kręte: 1) jest węższe; 2) błona mięśniowa jest nieco słabsza niż w jelicie czczym, jednak wewnętrzna warstwa okrężna mięśniówki zawsze jeszcze przeważa nad zewnętrzną warstwą podłużną, tak samo jak w jelicie czczym; wskutek tego na przekrojach podłużnych ściany jelita silnie się...

Cewki nasienne kręte

Cewki nasienne kręte (tubuli seminiferi contorti). Zraziki jądra utworzone są przez cewki nasienne kręte; liczba cewek w jednym zraziku wynosi 1 do tak że ogólna liczba cewek jednego jądra waha się mniej więcej od 400 do 450, choć niektórzy autorzy podają znacznie większe liczby. Grubość cewek...

KANALIKI KRĘTE, kanaliki nerkowe, elementy nefronu

Wyróżnia się kanaliki kręte I rzędu (proksymalne) i kanaliki kręte II rzędu (dystalne). Na terenie kanalików krętych zachodzą procesy resorpcji, czyli zwrotnego wchłaniania z moczu pierwotnego do krwi substancji potrzebnych organizmowi oraz sekrecji, czyli wydzielania z krwi do światła kanalika...

Tętnice jelita czczego i krętego

Tt. jelita czczego i krętego (aa. jejunales et ilei). 10—18 tętnic odchodzi z lewego wypukłego obwodu t. krezkowej górnej do jelita krezkowego, które zaopatrują. Odchodzą one w małych odstępach od siebie. Tętnice te biegną między obu blaszkami krezki jelita cienkiego licznie się z sobą łącząc...

KRETA - inwazja 1941 r.

Grecka wyspa na Morzu Śródziem­nym, w maju 1941 r. stała się celem niemieckiej powietrzno-morskiej operacji desantowej („Merkur"), w której wzięły udział wchodzące w skład XI korpusu 7 dywizja spa­dochronowa i 5 dywizja górska (do­wódca korpusu gen. Kurt * Student), wsparte przez VIII korpus lotniczy...

KRETA - AGIOI DEKA I GORTYNA

Dla religijnych Kreteńczyków AGIOI DEKA stanowi miejsce pielgrzymek. Jej nazwa Dziesięciu Świętych odnosi się do dziesięciu chrześcijan, którzy zostali zamęczeni w czasach rzymskich. W krypcie, pod współczesnym kościołem, mieszczą się nagrobki tych męczenników. Sama miejscowość jest dość...

Cykl rozwojowy włośnia krętego

Cykl rozwojowy włośnia krętego: Włosień kręty jest jednym z najgroźniejszych pasoźytów. Samica od 2-5mm, samiec do 1,5mm. Po zjedzeniu nie zbadanego sanitarnie mięsa świni domowej lub dzika, w którym znajdują się otorbione larwy, następuje zarażenie. W wyniku enzymów trawiennych larwa wydostaje się z...

ANDRZEJ z KRETY Św. bp.

ur. ok. 660 w Damaszku, zm. 740 w Mitylenie na Lesbos (Grecja), Mówca, poeta rel. i mariolog. W 15 roku życia wstąpił do klasztoru w Jerozolimie; 685 bp jeroz. Teodor wysłał A. do ces. Konstantyna Pogonata w celu przekazania mu zgody Kościoła jeroz. na postanowienia Soboru Konstant. III (681).

Po...

KRETA - GDZIE JECHAĆ

Każda część Krety ma swoich zapalonych zwolenników i trudno wybrać miejsca najciekawsze. Ogólnie rzecz biorąc, jeśli chce się uciec od zgiełku, należy kierować się na zachód, w kierunku Hanii i mniejszych, trudniej dostępnych miejscowości, leżących wzdłuż południowych i zachodnich wybrzeży. W...

KRETA - PLATIA ELEFTHERIAS I MUZEUM ARCHEOLOGICZNE

Platia Eleftherias tradycyjnie uważany jest za serce miasta, tu koncentruje się jego życie, przelewa ruch uliczny. Plac otoczony jest drogimi kafejkami i restauracjami, wieczorem zatłoczony tłumem spacerowiczów. Większość droższych sklepów Iraklionu znajduje się przy ulicach prowadzących do placu...

KRETA - POŁUDNIE - GORTYNA, FAISTOS I AGIA TRIADA

Prowadząca z Iraklionu w kierunku Faistos droga jest dobra, według standardu kreteńskich dróg górskich, ale jednocześnie nudna. Teren, przez który biegnie, jest rolniczo najbogatszy na wyspie, a mijane po drodze miejscowości są duże i solidne. W największych z nich, AGIA VARVARA, znajduje się wielka...

Jelito kręte

● łatwo dostrzegalna czterowarstwowość ściany, którą budują – błona śluzowa, podśluzowa, mięśniowa oraz przydanka – budowa taka charakterystyczna jest dla przewodu pokarmowego

● w błonie śluzowej widoczne, wyraźnie wykształcone uwypuklenia – kosmki, oraz wgłobienia nabłonka do błony śluzowej...

KRETA

Największa wyspa gr. na M. Śródziemnym, położona na płd.-wsch. od Peloponezu. Jedź na Kretę!, fr. Alle z, partez pour la Cr&te! zob. Helena (Piękna Helena).

Kreteńczycy zawsze kłamcy, złe bestie, brzuchy lehiwe powiedzenie przypisywane Epimenidesowi (cytowane w Biblii, List do Tytusa, 1,12), ale także...

HIERONIM z LANDO, Hieronim z Krety abp.

zm. po16 X 1493, legat pap. w Polsce 1459-64.

Pochodził z Wenecji, gdzie zajmował się handlem; związanyz Kurią pap., był protonotariuszem apost.; 1458 zostałabpem Krety; mianowany 1459 legatem dla Czech i Polski,prowadził rozmowy w Pradze w celu zapewnienia udziałuCzech w krucjacie antytur.; w końcu 1459...

Kretowanie, drenowanie krecie

Wykonywanie w warstwie podornej na głęb. 60–80 cmodwadniających kanalików ziemnych za pomocąpługa kreciego. Kanaliki takie rozmieszczonesą w odstępach 3–5 m i mają spadek 3–5‰ w kierunku rowów odprowadzających. Ichdł. przekracza z reguły 100 m.

Dreny krecie działają w ciągu 3–5 lat. Oprócz...

Kanaliki kręte (nasienne) jądra

Ściana kanalików krętych jądra składa się z:

nabłonka plemnikotwórczego (z komórkami podporowymi Sertolego);

błony własnej.

Nabłonek plemnikotwórczy spoczywa na błonie podstawnej i jest rodzajem nabłonka wielowarstwowego. Składa się z komórek szeregu spermatogenezy i komórek...