Kreatywność

Czytaj Dalej

Definicja kreatywności

 

Nie ma jednoznacznej definicji „kreatywności” .Termin ten jest stosowany zamiennie z takimi terminami jak twórczość czy innowacyjność.

Kreatywność to według Krzysztofa J. Szmidta - pedagoga, doktora nauk humanistycznych, prowadzącego treningi twórczości - postawa, styl działania umożliwiający...

Znaczenie kreatywności w zarządzaniu firmą

 

Podstawowym celem przyświecającym zarządzaniu zasobami ludzkimi jest stworzenie takich warunków pracy, dzięki którym „będą się mogły uwolnić drzemiące w pracownikach pokłady energii i kreatywnośc”1

Istnieje ścisły związek kreatywności pracowników z delegowaniem uprawnień. Uważają oni, że...

Innowacja jako efekt kreatywności

 

Innowacja to wytwór (idea, metoda, rzecz) postrzegany przez podmiot przyswajania jako nowy, o którym informacja przekazywana jest za pośrednictwem określonych środków komunikacji.

Proces innowacyjny rozpoczyna się w momencie, gdy dostrzeżona zostanie rozbieżność między tym, czym organizacja aktualnie...