Kraszewski

Czytaj Dalej

Prozaicy polscy XIX wieku - Józef Ignacy Kraszewski

Kraszewski zaniechał działalności publicystycznej i zaczął coraz częściej wypowiadać się w powieściach (m. Kraszewski musiał znosić okrzyki na cześć cesarza Franciszka Józefa i udać się do Wiednia z podziękowaniem za odznaczenie go wysokim orderem.

POETA I ŚWIAT. Powieść, powieść J.I. Kraszewskiego

Kraszewski opowiada jego historię z sympatią i współczuciem, ale w zakończeniu - ukazując Gustawa jako bankruta życiowego, topiącego w alkoholu poczucie klęski - ośmiesza uosobioną w nim formę protestu przeciw „złemu światu".

SZALONA. Powieść, powieść J.I. Kraszewskiego

indywidualność, jedną z ciekawszych kreacji w całej twórczości Kraszewskiego. ZAWODZIŃSKI Kobieta wyzwolona w powieści Kraszewskiego, w: Opowieści o powieści, Kr.

Józef Ignacy Kraszewski - krótka biografia

Józef Ignacy Kraszewski (pseud.

KRASZEWSKI KAJETAN

Oprócz Monografii rodu Kraszewskich (1861), rozprawy Generał Filip Hauman i rodzina Antoniego Malczewskiego (1888) opublikował kilkanaście powieści i obrazów hist.

POWIEŚĆ BEZ TYTUŁU, powieść J.I. Kraszewskiego

Kraszewskiego, powst. : szkoła w Świsłoczy z sylwetkami nauczycieli Kraszewskiego, niechęć ojca bohatera do obranego przez niego lit.

RZYM ZA NERONA. Obrazy historyczne, powieść J.I. Kraszewskiego

Kraszewskiego, prwdr. SINKO Rzymskie powieści Kraszewskiego, w: Hellada i Roma w Polsce, Lw.

WIELKI NIEZNAJOMY. Obrazy naszych czasów, powieść J.I. Kraszewskiego

Kraszewskiego, prwdr. Kraszewskiego, uległa całkowitemu zapomnieniu.

ZYGMUNTOWSKIE CZASY. Powieść z roku 1572, powieść J.I. Kraszewskiego

Kraszewskiego, powst. Wójcicki) Kraszewskiego m.

JERMOŁA, powieść J.I. Kraszewskiego

Kraszewskiego z serii „obrazków wiejskich", powst.