Krasiński

Czytaj Dalej

Zygmunt (Napoleon Stanisław Adam Ludwik) KRASIŃSKI

Zygmunt (Napoleon Stanisław Adam Ludwik) KRASIŃSKI hrabia, urodził się i zmarł w Paryżu (19.II.1812 – 23.II.1859). Był poetą, dramatopisarzem, powieściopisarzem i filozofem, tradycyjnie zaliczanym – obok Mickiewicza i Słowackiego – do kanonu „trzech wieszczów” epoki romantycznej. Arystokratyczne...

Dramat rodzinny i społeczny w "Nie - Boskiej komedii" Zygmunta Krasińskiego

Dla zrozumienia poglądów Zygmunta Krasińskiego na sprawę walki narodowowyzwoleńczej niezbędne jest wniknięcie w atmosferę domu rodzinnego, bo w tej atmosferze wychował się poeta. Ród Krasińskich należał do najstarszych i najbardziej znaczących rodów wśród arystokracji polskiej. Ojciec poety - Wincenty...

NIE-BOSKA KOMEDIA, dramat Z. Krasińskiego

NIE-BOSKA KOMEDIA, dramat Z. Krasińskiego, powst. 1833, wyd. bezim. w Paryżu 1835, wznow, tamże 1837 i 1858 (wyd. popr., m. in. bez dedykacji dla „Marii", tj. J. Bobrowej, i epigrafów wewn. oraz ze zmien, sceną końcową), z nazw. autora w t. 1 Poezji, Lipsk 1863, wyst. w Krakowie 29 XI 1902. Tytuł...

PSALMY PRZYSZŁOŚCI, cykl utworów poet. Z. Krasińskiego

PSALMY PRZYSZŁOŚCI, cykl utworów poet. Z. Krasińskiego, na który składają się: 1) Psalm wiary, Psalm nadziei i Psalm miłości, powst. 1844-45, wyd. w Paryżu 1845 pod pseud. Spirydion Prawdzicki, nawiązującym do pseud. Filaret Prawdoski, pod którym H. Kamieński opublikował 1844 —» O prawdach żywotnych...

IRYDION, dramat hist.-filoz. Z. Krasińskiego

IRYDION, dramat hist.-filoz. Z. Krasińskiego w 4 cz., z Wstępem i Dokończeniem, powst. 1834-36 (red. I, zniszczona przez poetę, 1832-33), wyd. bezim. w Paryżu 1836, wznów. w Pozna-niu 1851 i 1858, pod nazw. autora w Paryżu 1862, dedykowany (tylko w prwdr.) „Marii", tj. J. Bobrowej. Dramat, rozgrywający...

Świat jako teren procesów historycznych w Nie – Boskiej komedii Zygmunta Krasińskiego

Jedną z cech romantycznego prądu umysłowego była rewolucyjność, dążenie do gwałtownych zmian systemu społecznego, do obalenia monarchii i wprowadzenia rządów demokratycznych. U progu XIX w. wybuchła rewolucja francuska, potem wojny napoleońskie, a wreszcie cały szereg ruchów społecznych i...

Filozofia dziejów w Nie – Boskiej Komedii I. Krasińskiego

„...świat dąży ku swoim celom (...) pędzi przed się, bawi się z wami (...) walcem świat się toczy, pary znikają i powstają, wnet zapadają bo ślisko – bo krwi dużo – krew wszędzie...”.

W rozmowie z Pankracym Hrabia chce mu uświadomić, że rewolucja będzie powtórzeniem starych zbrodni, że...

PRZEDŚWIT, poemat Z. Krasińskiego,

PRZEDŚWIT, poemat Z. Krasińskiego, powst. 1841-43 (gł. na przełomie 1841 i 1842), wyd. w Paryżu 1843 bezim., z dedykacją sugerującą autorstwo K. Gaszyńskiego, wznów. 1845 i 1851, pod nazw. Krasińskiego od 1869. W genezie utworu dużą rolę odegrał pobyt z D. Potocką jesienią 1841 w Varennie nad...

TRZY MYŚLI pozostałe po śp. Henryku Ligenzie, zmarłym w Morreale 12 kwietnia 1840 roku, utwór poet. Z. Krasińskiego

TRZY MYŚLI pozostałe po śp. Henryku Ligenzie, zmarłym w Morreale 12 kwietnia 1840 roku, utwór poet. Z. Krasińskiego, powst. 1839-40, wyd. bezim. w Paryżu 1840, wznów. 1859. Składa się z trzech poematów utrzymanych w konwencji romant. fragmentaryzmu: Syn cieniów (wierszem), Sen Cezary i Legenda (prozą...

Historiozofia w “Nieboskiej Komedii” Z. Krasińskiego

Historiozofia w genezie “Nieboskiej komedii”:na przyczyny napisania dzieła złożyły się:powstanie listopadowe w Polsce i nieobecność w nim poetyobserwacje poety związane z ówczesną sytuacją polityczną w Europie - wydarzenia rewolucyjne w państwach zachodnioeuropejskich (Francja VII 1830 oraz VI 1832) i...

Poglądy Z. Krasińskiego i S. Żeromskiego na rewolucję społeczną.

 

Obaj pisarze, mimo, że żyli w skrajnie różnych czasach, podjęli temat rewolucji społecznej, gdyż tak dla Krasińskiego, żyjącego w czasach zaborów, jak i dla Żeromskiego, tuż po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, był to problem istotny i aktualny. „Nie – Boska komedia” to dramat powstały 1833...

Rewolucja społeczna w ujęciu Krasińskiego, Żeromskiego i Witkacego

Rewolucja jest gwałtownym i krwawym przewrotem społecznym polegającym na obaleniu jednego ustroju i wprowadzeniu innego.

Stanisław Ignacy Witkiewicz w "Szewcach" przedstawia rewolucję, której dokonują szewcy. Są oni niezadowoleni ze swej ciężkiej pracy i niskich zarobków. Często prowadzą rozmowy na...

Dramat rodzinny w Nie – Boska komedii Zygmunta Krasińskiego

Zygmunt Krasiński napisał Nie – Boską komedię w 1835 r. Juliusz Kleiner nazwał ją „dziełem olbrzymiością pomysłu przerastającym wszystko, co dotąd miała literatura polska”. Napisał ją poeta, jak i inni twórcy romantyczni, niezwykły i tragiczny. Pochodził ze znanego rodu arystokratycznego, był...

DZIENNIK FRANCISZKI KRASIŃSKIEJ

DZIENNIK FRANCISZKI KRASIŃSKIEJ, powieść K. Tańskiej (Hoffmanowej), ogł. w „Rozrywkach dla Dzieci" 1825 i w t. 2 Wyboru pism, Wrocław 1833, wyd. os. w Warszawie 1898. Fabułę stanowi smutna historia tajnego małżeństwa pięknej starościanki nowomiejskiej i księcia Karola kurlandzkiego, syna Augusta...

„Nie-Boska komedia” Zygmunta Krasińskiego

Zygmunt (Napoleon Stanisław Adam Ludwik) Krasiński był poetą, powieściopisarzem i filozofem, tradycyjnie zaliczanym - obok Mickiewicza i Słowackiego - do kanonu „trzech wieszczy”. Arystokratyczne pochodzenie wywarło decydujący wpływ na postawę poety, który niezmiernie żywo reagował na epokę wielkich...

„Nie-Boska komedia” Zygmunta Krasińskiego

Zygmunt (Napoleon Stanisław Adam Ludwik) Krasiński był poetą, powieściopisarzem i filozofem, tradycyjnie zaliczanym - obok Mickiewicza i Słowackiego - do kanonu „trzech wieszczy”. Arystokratyczne pochodzenie wywarło decydujący wpływ na postawę poety, który niezmiernie żywo reagował na epokę wielkich...

Romantyczna koncepcja poety i poezji autorstwa A. Mickiewicza („Konrad Wallenrod”) i polemizujące z nią głosy J. Słowackiego („Kordian”) i Z. Krasińskiego („Nie – Boska komedia”).

 

Pogląd Mickiewicza na rolę poezji i poety w życiu narodu poznajemy m. in. na podstawie jego powieści poetyckiej pt. „Konrad Wallenrod”, przede wszystkim w „Pieśni Wajdeloty”. Według Mickiewicza, poezja ludowa jest w życiu każdego narodu łączniczką między przeszłością a współczesnością...

Przedstawienie stosunków Krasińskiego i Żeromskiego do rewolucji w oparciu o "Nie Boską komedię" i "Przedwiośnie"

"NIE-BOSKA KOMEDIA":

Obóz rewolucji został przedstawiony przez Krasińskiego w sposób negatywny. Poeta przedstawia rewolucjonistów jako fanatyczny tłum, który umie burzyć wszystkie stare wartości, ale do tworzenia nowych w ogóle się nie nadaje.

Na gruzach "starego świata" zapewne powstanie nowa...

Wizja rewolucji społecznej w „Nieboskiej komedii” Zygmunta Krasińskiego

Poeta zdawał sobie sprawę z konieczności przemian, dostrzegał zmierzch arystokracji. Był świadkiem rewolucji we francji. te doświadczenia oraz własne przemyślenia złożyły się na powstanie „Niboskiej komedii”. W utworze tym stworzył wizję przyszłej rewolucji o zasięgu światowym. nie podaje miejsca...

Wizja rewolucji w „Nie - Boskiej komedii” Zygmunta Krasińskiego i w„Przedwiośniu” Stefana Żeromskiego

Rewolucje społeczne wyrastają z nabrzmiałych konfliktów. Analizę przyczyn takiego przewrotu i wizję przebiegu wydarzeń zawarł już wcześniej Zygmunt Krasiński w swym dramacie - „Nie - Boska komedia”. Romantyczny twórca celowo nie umiejscowił konkretnie akcji, bo wyrażał pogląd na rewolucję w ogóle...