Krasicki

Czytaj Dalej

Ignacy Krasicki

Dodać trzeba, że i prozę Krasickiego znamionuje niejedna z zalet, którymi jaśnieje jego poezja; nie ma w niej wprawdzie tego wdzięku, co w poezji, ale pros­tota i jasność - ta sama; co więcej, w prozie zdobywa się niekiedy Krasicki na więk­szą obrazowość niż w poezji, na przykład: «Nauka jest to chleb wyborny i tuczny, ale mąka, z której się ten chleb robi, iżby go wytwornym uczyniła, czystą i subtelną być mając, przez ...

Ignacy Krasicki - Satyry

» Do tej charakterystyki dodaje Krasicki: Lecz nie tylko tutaj, ale na każdym kroku Krasicki bądź wyraźnie zaznacza, bądź daje poznać między wierszami swój sąd i swój uczuciowy stosunek względem różnych zdrożności i tych, co je popełniają.

Ignacy Krasicki - Bajki

Jak wszyscy nowocześni bajkopisarze, tak i Krasicki pomysł niejednej swojej bajki zawdzięcza bajkopisarzom dawniejszym - greckim, rzymskim, francuskim, niemieckim, angielskim; lecz są i bajki w pomyśle oryginalne, nie mówiąc już o tym, że piękno formy wszystkich bez wyjątku jest wyłączną własnością Krasickiego.

Ignacy Krasicki jako nauczyciel i wychowawca ówczesnego społeczeństwa.

Potępiając pogardę, jaką szlachta okazywała kupcom i rzemieślnikom, tłumaczył Krasicki konieczność przezwyciężenia przestarzałych przesądów i wskazywał, że "już narody, z których wykwintności czerpany, przetarły oczy w tak grubym błędzie".

Myśl reformatorska w twórczości "księcia poetów" - Ignacego Krasickiego.

Na przykładzie dziejów swego głównego bohatera pragnął Krasicki pouczyć czytelników, jak wygląda życie przeciętnego szlachcica, jak się przedstawia jego wychowanie, jakie grożą mu niebezpieczeństwa, gdy dostanie się pod złe wpływy.

Ignacy Krasicki jako nauczyciel i wychowawca ówczesnego społeczeństwa.

Na przykładzie dziejów swego głównego bohatera pragnął Krasicki pouczyć czytelników, jak wygląda życie przeciętnego szlachcica, jak się przedstawia jego wychowanie, jakie grożą mu niebezpieczeństwa, gdy dostanie się pod złe wpływy, jak nie dobrze kończą się wojaże zagraniczne dla niedoświadczonych i lekkomyślnych młodzieńców.

Ignacy Krasicki jako nauczyciel i wychowawca ówczesnego spoleczenstwa

Na przykla-dzie dziejów swego glównego bohatera pragnal Krasicki pouczyc czytelników, jak wyglada zycie przecietnego szlachcica, jak sie przedstawia jego wychowanie, jakie groza mu niebezpieczenstwa, gdy dostanie sie pod zle wplywy, jak nie dobrze koncza sie wojaze zagraniczne dla niedoswiadczonych i lekkomyslnych mlodzienców.

Ignacy Krasicki - Monachomachia, czyli Wojna mnichów i Antymonachomachia

Jakiego zaś rodzaju były te za­rzuty, to widać doskonale z Antymonachomachii, bo je Krasicki wkłada w usta oburzonych zakonników.

I śmiech niekiedy może być nauką ... Udowodnij, że Krasicki jest klasykiem

Krasicki w utworze zastosował komizm słowny, na przykład święte próżniaki, postaci jak siadł, ławy pod nim jękły oraz sytuacji Już się wymykał wtem kuflem od wina legł z sławnej ręki ojca Zefiryna.

I śmiech niekiedy może być nauką ... Udowodnij, że Krasicki jest klasykiem

Krasicki w utworze zastosował komizm słowny, na przykład święte próżniaki, postaci jak siadł, ławy pod nim jękły oraz sytuacji Już się wymykał wtem kuflem od wina legł z sławnej ręki ojca Zefiryna.

Co zauważył Ignacy Krasicki obserwując świat i ludzi

Krasicki przemienił obserwację problemów konkretnego społeczeństwa w konkretnej epoce w refleksje uniwersalne. "Świat i ludzi" przedstawił także Krasicki w powieści "Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki".

Ignacy Krasicki jako twórca - sposób poetyckiej perswazji

Ignacy Krasicki jest na polskiej scenie literackiej postacia szczególna. Czytajac takie satyry jak "Zona modna", "Pijanstwo", czy "Do króla", nietrudno odgadnac, ze Krasicki chcial osmieszyc wady szlachty: pijanstwo, malpowanie wzorów zagranicznych, zacofanie.

Ignacy Krasicki - Proza i komedie

Z tym wszystkim nie są komedie Krasickiego tak starannie obmyślanymi sa­tyrami jak komedie Bohomolca, a co gorsza, nie są - pomimo że je pisał Krasicki -zabawne.

Ignacy Krasicki - Pan Podstoli

I miał zupełną słuszność Krasicki, bez miłości bowiem tradycji nie ma patrio­tyzmu, a bez patriotyzmu nie ma i być nie może prawdziwego postępu.

Bajki Ignacego Krasickiego

W bajce Dewotka Krasicki wyśmiewa i piętnuje religijną obłudę i fałsz moral­ny społeczeństwa.

W jaki sposób Ignacy Krasicki dopomógł swą "Monachomachią" w działalności Komisji Edukacji Narodowej? Określ rodowód i cechy gatunkowe poematu heroikomicznego

Krasicki w "Monachomachii" bohaterami uczynił ociężałych, leniwych, głupich i grubaśnych zakonników, lecz mówił o nich tak, jakby równi byli bohaterom Homera: Achillesowi, Hektorowi, Agamemnonowi.

Ignacy Krasicki - Myszeida (Myszeidos pieśni X)

Za czasów Krasickiego wiara w Kadłubka, który o tym wszys­tkim nabajał, była jeszcze żywa: otóż Krasicki żartuje sobie i z Kadłubka (przy koń­cu poematu), i z tej łatwowierności ciemnego społeczeństwa, mówiąc niby to po­ważnie, a właściwie z drwiącą ironią: «Że wieść prawdziwa i dowodne cuda, - ni­komu o tym wątpić się nie godzi: - jakże ma w druku znaleźć się obłuda ?

Ignacy Krasicki - Listy poetyckie, Listy pisane prozą i wierszem

Jest to więc jakby «pieśń o ziemi naszej», ale w zu­pełnie innym rodzaju niż Pola: nie ma oprócz kilku ogólnikowych wzmianek opisów natury, nie ma i charakterystyk mieszkańców; są za to (czego u Pola nie ma) wspo­mnienia historyczne, które zawsze niezmiernie żywo zajmowały Krasick|ego, na przykład o Janie III, o Kochanowskim, o Szymonowiczu, o Żółkiewskim, o Zamoy­ska n: umyślnie jechał Krasicki tak,

„Śmiejmy się z głupich choć i przewielebnych” – żart, drwina, ironia w Monachomachii I. Krasickiego. Istota poematu heroikomicznego

Krasicki był mistrzem ironii, parodii i alegorii, za pomocą których szyfrował swą wypowiedź, gdy nie chciał, lub nie mógł mówić wprost. Krasicki w celu ukazania i wykpienia wad duchowieństwa posłużył się także dowcipem.

Ignacy Krasicki - Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki przez niegoż samego opisane, na trzy księgi rozdzielone (1776)

Wprawdzie przez usta mędrca Xaoo wypowiada Krasicki wiele mądrych myśli wychowawczych i mądrze krytykuje wadliwy system wychowania w Polsce; tak, ale te wszystkie myśli wypowiada mieszkaniec wyspy Nipu obywającej się bez wielu zdobyczy cywilizacji, bez których Krasicki nie chciał­by za nic w świecie, żeby się obywała jego ojczyzna: Nipuanie przecie nie mają koś­cioła, nie znają przemysłu, nie są obciążeni podatkami itd.