KRAINA

Jest kraina, w tej krainie, Kędy dzielny żyje lud, Stara Wisła z dawna płynie, Nąjpiękniejsza z naszych wód.

KRAINA DZIECIŃSTWA W LITERATURZE

W przypadku tego pisarza i tego utworu, powrót w krainę dzieciństwa, dziecinne lubraczej „oczami fantazji dziecka” widzenie świata, postrzegania pejzażu miasta i ludzi - staje siękluczem interpretacji.

Budapeszt i Środkowa Kraina Naddunajska

Region ten nosi piękną nazwę – Krainy Naddunajskie. Kraina Naddunajska to przepiękny zakątek, nie tylko samych Węgier, ale też i Europy.

Królestwa i krainy zoogeograficzne

Pozostałe królestwa nie są tak zróżnicowane ze względu na warunki ży­cia i nie wyróżnia się w nich krain zoogeograficznych.

Podział kraju na krainy geograficzne

Podział Polski na krainy geograficzne jest następujący; Niż Polski Nizina Szczecińska Nizina Śląska Pobrzeże Koszalińskie Nizina Mazowiecka Pobrzeże Gdańskie z Żuławami Nizina Podlaska Nizina Staropruska Polesie Lubelskie Pojezierze Mazurska z pojezierzem Suwalskim Nizina Wielkopolska Pojezierze Pomorskie Pojezierze Wielkopolskie Wyżyny Polskie ...

Krainy Polski

Krainy Polski 1.

WIERSZE „USTĘPU” JAKO REPORTAŻ Z KRAINY DESPOTYZMU

„Droga do Rosji”

 Tereny puste, niezaludnione. Ukazana siła, ogrom przyrody. Kraj przykryty śniegiem, który często bywa niebezpieczny. Zbiorowisko wielu niedużych, takich samych chatek. Spotkani ludzie są potężni, zdrowi. Ich twarze są jednak bez wyrazu, w oczach nie widać żadnych uczuć. Ludzie Ci...

Azja - Krainy geograficzne

Morza

M. Karskie

M. Łaptiewów

M. Wschodniosybereyjskie

M. Czukockie

M. Ochockie

M. Żółte

M. Południowochińskie

M. Andamańskie

M. Arabskie

Przylądki i wyspy

Nowa Ziemia

Ziemia Północna

Przyl. Czeluskin

Przyl. Dieżniewa

Przyl. Arktyczny

Przyl. Kamau

W-y Nowosybirskie

W...

Województwo Podlaskie - Podział województwa podlaskiego na krainy geograficzne

Na obszarze województwa podlaskiego ze względu na genezę form morfologicznych wyróżniono następujące regiony naturalne (wg J. Kondrackiego i A. Richlinga) :

Makroregion Pojezierze Litewskie

- mezoregion Pojezierze Zachodniosuwalskie

- mezoregion Pojezierze Wschodniosuwalskie

- mezoregion Równina...