Muzyka polska w latach międzywojennych - W kręgu dawnych tradycji

Równolegle z Karolem Szymanowskim działali i komponowali m.in. Fe­liks Nowowiejski, Witold Maliszewski, Eugeniusz Morawski, Stanisław Niewiadomski, Bolesław Wallek-Walewski, Ludomir Rogowski.

Spośród dzieł Feliksa Nowowiejskiego (1877-1946) na uwagę zasłu­gują oratoria: Quo vadis (wg H. Sienkiewicza)...

„BOGURODZICA” - CZAS POWSTANIA - W KRĘGU POETYKI Z XI - XII W.

Kiedy więc powstała Bogurodzica? Pewnych danych dostarcza już porównanie jej z łacińską pieśnią Salve i stąd wypływa wniosek drugi.

Nic nam nie wiadomo o autorze Bogurodzicy. Żadnej daty nie da się z nim połączyć. Natomiast autora Sahe znamy z imienia i znamy datę jego śmierci: jest nim Herman...

W kręgu Liszta

Wokół Liszta w Weimarze grupowali sie kompozytorzy, którzy widzieli w nim przewodnika. Byli to twórcy rónego formatu, łaczyła ich zdeklarowana niechec do ideałów Mendelssohna,Schumanna, a pózniej Brahmsa, w sumie stanowili oni wyrazna opozycje zwłaszcza wobeczwolenników muzyki absolutnej. Ok. r. 1860 uywano...