KOZACY

Kozacy zaporoscy na Ukrainie, podlegający nominalnie Rzplitej, w praktyce byli niezależni; z części ich tworzono regularne oddziały wojskowe (Kozacy rejestrowi); mieszkańców obozów warownych (siczy) i osad (pałanek) nazywano Kozakami siczowymi, a przebywających w stepach myśliwych, rybaków, bartników itd.

Kozacy

Znalazła się na nim tylko część Kozaków. Z powodu nieobjęcia rejestrem wszystkich Kozaków oraz prób obrócenia ludności kozackiej w poddanych chłopów doszło wśród nich do rozłamu i konfliktu z Rzeczypospolitą.

Kozacy

władza Rzeczpospolitej i magnateria kresowa starała się zwerbować Kozaków na służbę. Kozacy rejestrowi, spisani imiennie, pozostający na żołdzie Rzeczpospolitej, choć formalnie podporządkowani jedynie swojemu dowódcy - starszemu rejestru.

Kozacy - Pierwsze wystąpienia antypolskie

Sulimy, stłumione przez wojsko i Kozaków rejestrowych. osób, kasowała wszystkie przywileje kozackie, faktycznie zamieniając wolnych dotąd Kozaków w poddanych.

Kozacy - Powstanie Chmielnickiego

Największe powstanie Kozaków pod wodzą B. umową zborowską, w której poczyniono szereg ustępstw na rzecz Kozaków.

Kozacy - Upadek kozaczyzny

istnieli w Rosji Kozacy dońscy, kubańscy, uralscy, wołżańscy, orenburscy i in. Za panowania jego następców Kozacy stali się częścią siły zbrojnej Rosji (jazda), w XIX w.

Kozacy - Powstania kozackie

Kolejną sprawą wywołującą konflikty w stosunkach polsko-kozackich stały się rejestry Kozaków pozostających na żołdzie Rzeczpospolitej, często zmieniane przez stronę polską.

Kozacy - WOJNA ZWYCIĘSTW I KLĘSK

Przed całkowitą klęską powstania Kozaków uratował Iwan Bohun, który formując tabor wycofał część oddziałów kozackich z pola walki. W rok później pod Batohem Kozacy gromią wojska koronne biorąc 8 tyś.

Kozacy - PŁOMIENIE NA UKRAINIE

4 maja oddziały kozaków rejestrowych, które miały pomóc Potockiemu zbuntowały się zabijając dowódców.

Kozacy - OD ELEKCJI DO ZBOROWA

Wraz z wyborem Jana Kazimierza na króla rozpoczęto pertraktację z Kozakami, które zakończyły się fiaskiem. Równocześnie król po nie rozstrzygniętej bitwie pod Zborowem podpisuje układ z Kozakami.

WAZOWIE NA TRONIE POLSKIM - Kozacy

Nazywano ich Kozakami (zobacz: Organizacja Kozaczyzny). Kozacy zasłynęli w Europie brawurą swoich wypraw łupieżczych.

PŁATÓW Matwiej Iwanowicz (6 VIII 1751 - 3 I 1818), ataman kozaków dońskich

Uczestniczył w kampaniach 1813-1814, bił się pod Lipskiem, a w IV 1814 jego kozacy biwakowali na paryskich Polach Elizejskich.

Kozacy - BEZKRÓLEWIE

Tymczasem wojska wojewody ruskiego pod Konstantynowcem stoczyły wyrównaną bitwę z Kozakami.

Kozacy - UNIA HADZIACKA: EPILOG POWSTAŃ KOZACKICH

140 lat później Caryca Katarzyna likwiduje Sicz i zniewala Kozaków.

WOJNA DOMOWA z Kozaki i Tatary, z Moskwą, potym Szwedami i z Węgry przez lat dwanaście za panowania... Jana Kazimierza..., epos-kronika S. Twardowskiego

WOJNA DOMOWA z Kozaki i Tatary, z Moskwą, potym Szwedami i z Węgry przez lat dwanaście za panowania.

Kozacy z Turcją

Rozejm w Andruszowie sankcjonujący pod Ukrainy i Kozaczyzny był dla Kozaków początki końca.

WERNYHORA Kozak

Lirnik ukraiński, wg jednych bohater dawnego folkloru ukraińskiego, Herakles stepowy, odpowiednik polskiego Waligóry, wg innych postać historyczna, żyjąca w okresie konfederacji barskiej, zwolennik porozumienia z Polską, a przeto wróg hajdamaczyzny, prócz tego zaś - ludowy wieszczek, przepowiadający...

KOZACY, nieregularna kaw. ros.

Wywodząca się ze zbiegów osiadłych na krańcach ros. imperium. Cieszyli się pewnymi przywilejami i mieli - w przeciwieństwie do chłopów pańszczyźnianych - wolność osobistą. Pozwolono im posiadać broń i tworzyć własne oddziały w zamian za obowiązek obrony granic przeciwko Tatarom, Turkom i ludom...