Różne postawy człowieka wobec życia w wierszach poetów młodopolskich: "Koniec wieku XIX" i "Kowal"

Staff także ulegał nastrojom dekadenckim, także szukał "sposobu na życie", lecz w wierszu "Kowal" wzywał do czynu, do działania. Bohaterem wiersza jest człowiek - kowal swego losu. Tytułowy kowal staje się symbolem tęsknoty do siły.

Kowal bezskrzydły

Rozród: na wiosnę, po wyjściu dorosłych kowali z zimowych kryjówek, następuje dobieranie się par, kopulacja i składanie jaj. W sierpniu pojawiają się pierwsze dorosłe kowale.

Kowal

Jako człowiek kowal często pojawia się jako pogromca ognia, jako lekarz chorób i sprowadzający deszcz: jego negatywny aspekt ukazuje również szeroko rozpowszechnione wyobrażenie kowala jako pozostającego w związku z siłami ognia podziemnego, z czarną magią i piekłem.

Kowal bezskrzydły (k. dwuplamek)

) rodzina Pyrrhocoridae — kowalowate.