Kotlina Biebrzańska

Kotlina Biebrzańska

Czytaj Dalej

Biebrzański Park Narodowy - Utworzenie parku

Biebrzański Park Narodowy jest największym parkiem narodowym w Polsce. Chociaż koncepcja ochrony tych terenów poprzez utworzenie "Biebrzańskiego Parku Natury" pojawiła się jeszcze przed Konwencją Ramsarską, bo w 1968 roku na łamach "Chrońmy Przyrodę Ojczystą", to na należyte formalne uznanie region...

Biebrzański Park Narodowy - Położenie parku

Park położony jest w płn. - wsch. Polsce na terenie województwa podlaskiego. Jest to największy park narodowy w Polsce. Jego powierzchnia wynosi 59 223 ha. Wokół parku utworzono otulinę o powierzchni 66 824 ha. Obszary leśne zajmują 15 547 ha., 18 181 ha. to grunty rolne i 24 604 ha. to nieużytki - w...

Biebrzański Park Narodowy - Rzeźba terenu i budowa geologiczna

W Kotlinie Biebrzańskiej wyróżnia się trzy odrębne części zwane basenami: północny - obejmuje dolinę na wschód od Sztabina, środkowy - od Sztabina do Osowca i południowy od Osowca do ujścia Biebrzy do Narwi.

Biebrzański Park Narodowy - Stosunki wodne

Główną oś hydrologiczną omawianej krainy stanowi Biebrza (159 km. długości w granicach parku). Jest jej podstawowym elementem decydującym o charakterystycznym wizerunku. Biebrza jest największym prawobrzeżnym dopływem Narwi. Jest to rzeka o typowo nizinnym charakterze, z niskimi spadkami (od 0,06 do 3,33...

Biebrzański Park Narodowy - Warunki klimatyczne

Obszar należy do najchłodniejszych rejonów naszego kraju. Charakteryzuje się oddziaływaniem klimatu kontynentalnego, z wpływami klimatu północnego (borealnego). W stosunku do sąsiadujących terenów, występują tu niższe średnie temperatury, ze względu na bagienne podłoże, które ogrzewa się wolniej...

Biebrzański Park Narodowy - Flora

Szata roślinna parku odznacza się dużą różnorodnością, wysokim stopniem naturalności i obecnością wielu rzadkich gatunków. Sprzyjające warunki rozwoju znajdują tu rośliny pochodzenia północnego i relikty glacjalne, reprezentowane przez 17 gatunków roślin naczyniowych m.in.: brzozę niską, wierzbę...

Biebrzański Park Narodowy - Fauna

Wśród tej niezwykle ciekawej roślinności Kotliny Biebrzańskiej egzystuje równie ciekawy świat zwierząt.

Biebrzański Park Narodowy - Turystyka

Biebrzański Park Narodowy jest ważnym obszarem dla turystyki przyrodniczej, wypoczynku sobotnio - niedzielnego, wędkarstwa, a także dla celów dydaktycznych. Jest on jednak słabo zagospodarowany turystycznie. W Południowym i Środkowym Basenie parku wytyczone są piesze szlaki o długości ponad 195 km., a...

Biebrzański Park Narodowy - Zagrożenia - Ochrona przyrody

Brak już w dzisiejszym świecie naturalnych ekosystemów, podobnych chociażby do Doliny Biebrzy. Przemysł i rolnictwo zanieczyszczają wciąż nowe obszary. Człowiek ingeruje w przyrodę, niszcząc jej unikatowe obiekty nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Podejmowane w przeszłości próby osuszania...

Kotlina Sandomierska

Nizina Nadwiślańska, jako część Kotliny Sandomierskiej, obejmuje szeroką dolinę Wisły od Krakowa po Zawichost długości około 175 km, szerokości 8-12 km i powierzchni około 1880 km2, przy czym Wisła wskutek krętego biegu ma na tym odcinku 210 km długości, obniżając średni poziom zwierciadła wody od 199 do 138 m n.

Parki Narodowe w Polsce - Biebrzański Park Narodowy

Kotlina Biebrzańska ma ogromne znaczenie dla wielu gatunków ptaków, często bardzo rzadkich w Polsce, a także w Europie. Kotlina Biebrzy jest jednym z nielicznych miejsc w Polsce, gdzie można jeszcze spotkać cietrzewia i sowę błotną.

Kotlina Kłodzka 332.54

Przez Kotlinę przepływa Nysa Kłodzka, która w okolicach Barda przecina malowniczym przełomem na pół Góry Bardzkie. Rzeki na ogół krótkie o zmiennych wodostanach i gwałtownych wezbraniach, spływając ku kotlinie stwarzają częste zagrożenia powodziowe zwłaszcza wiosną i latem.

Bagna biebrzańskie

Przepływając przez stosunkowo plaski teren, rozlewa się swobodnie na całą szerokość kotliny (ponad 20 km) i tworzy długi pas (160 km) dzikich mokradeł.

Biebrzański Park Narodowy

Obejmuje dużą część Kotliny Biebrzańskiej.

KŁODZKO, miasto-twierdza w Kotlinie Kłodzkiej na Śląsku

Oblegane w 1807 przez oddziały Związku Reńskiego i sas. pod dow. ks. Hieronima Bonapartego. Komendę nad prus. załogą sprawował hr. von Gótzen. Początkowo Francuzi ograniczali się do blokowania miasta, główny atak przypuścili w nocy z 23 na 24 VI. Twierdza kapitulowała 26 VI.