Kostrzewa trzcinowa

Kostrzewa trzcinowa

Czytaj Dalej

Kostrzewa trzcinowa

Bardzo blisko spokrewniona z kostrzewą łąkową, o wielu formach. Uwagi: kostrzewa trzcinowa ma niewielkie znaczenie dla użytków zielonych, ma opinię gatunku małowartościowego.

Kostrzewa blada

Poziom wilgotności nie ma dla kostrzewy znaczenia. Jeśli uprawiamy kostrzewę w małej doniczce, zadbajmy, by podczas chłodów kompost nie stał się zbyt wilgotny, a bryła korzeniowa nie zamarzła.

Tłuścioszka trzcinowa

Wygląd: długość 0,7 Trzcinowe Cm. Tłuścioszka trzcinowa żyje na trzcinie, gdzie może powodować znaczne szkody.   Środowisko: trzcinowiska.

Kwadratnik trzcinowy

Wygląd: kwadratnik trzcinowy jest przedstawicielem bogatej w gatunki rodziny kwadratniko-watych (Tetragnathidae). Kwadratnik trzcinowy buduje luźną sieć z nielicznymi promieniami, luźną spiralą łowną i pustym środkiem.

Szczury trzcinowe

Znamy dwa gatunki szczu­rów trzcinowych, każdy z nich wykazuje tenden­cję do występowania w różnych środowiskach: pierwszy prowadzi półwodny tryb życia i zasiedla głównie bagna i trzcinowiska, a drugi, pomimo że potrafi dobrze pływać, zazwyczaj występuje na suchych terenach sawanny.

Kostrzewa owcza

) bez podania bliższych wyjaśnień, o jaki specjalny podgatunek chodzi, określa bardzo niespecyficzną, dużą, kosmopolityczną, heterogeniczną i bogatą w formy grupę różnych, ale bardzo blisko spokrewnionych gatunków w obrębie kostrzewy owczej. kostrzewa owcza lub kostrzewa czerwona.

Kostrzewa różnolistna

 

Wygląd: trwała leśna trawa, bogato ulist-niona, gęstokępkowa, nie tworząca rozłogów. Źdźbła wzniesione, gładkie, wysokości 60-120 cm, lecz dość wiotkie, przeważnie tylko z 3 kolankami. Pochwy liściowe rurkowato zamknięte, na grzbiecie zaokrąglone. Języczki liściowe wykształcone tylko w...

Kostrzewa czerwona

Źdźbła wysokości 20-80 cm, sztywno wzniesione, pochwy liściowe prawie całkowicie zamknięte (porównaj kostrzewę owczą F.

Kostrzewa leśna

Uwagi: kostrzewa leśna jest łatwa do odróżnienia od innych gatunków kostrzewy po szerokich liściach, może być jednak mylona z trzcinnikiem leśnym (Calamagrostis arundi-nacea), dla którego jednak charakterystyczne są wyraźnie błyszczące, ciemnozielone, skręcone do góry blaszki liściowe oraz to, że liść na górnej stronie jest słabo owłosiony.

Kostrzewa olbrzymia

Warta uwagi jest jednak, jak i u innych kostrzew, zdolność do tworzenia krzyżówki międzyrodzajowej z życicą trwałą (Lolium perenne) w x Festulolium brinkmanni.

Kostrzewa łąkowa

z kostrzewą trzcinową), kłoski przeważnie 7-8-kwiatowe, wąsko owalne, jasnozielone, niekiedy nabieg-łe fioletowo. Uwagi: kostrzewa łąkowa jest wysoką trawą, powszechną na użytkach zielonych.

Kwadratnik trzcinowy

Tetragnatha extensa (L.), rodzina Tetragnathidae — kwadratnikowate. Długość ciała 4,5—7 mm. Przędzie okrągłe sieci, na których siedzi w takiej pozycji, że sprawia wrażenie drewienka zawieszonego w pajęczynie. Gatunek holarktyczny występujący również na Kubie. Żyje wśród wysokich roślin rosnących...