Kostrzewa leśna

Kostrzewa leśna

Czytaj Dalej

Kostrzewa leśna

Uwagi: kostrzewa leśna jest łatwa do odróżnienia od innych gatunków kostrzewy po szerokich liściach, może być jednak mylona z trzcinnikiem leśnym (Calamagrostis arundi-nacea), dla którego jednak charakterystyczne są wyraźnie błyszczące, ciemnozielone, skręcone do góry blaszki liściowe oraz to, że liść na górnej stronie jest słabo owłosiony.

Podatek leśny

 

Podatek leśny, podobny w charakterze do podatku rolnego obejmuje pół miliona podatników, wpływy natomiast wynoszą 111 mln zł, tj. 0,09% dochodów państwa i 0,3% dochodów gmin.

Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi liczba hektarów przeliczeniowych, ustalona na podstawie powierzchni głównych...

Lasy i gospodarka leśna

Obszary leśne pokrywają 30 % ziemskiej powierzchni lądów. Lasy zajmują najwięcej powierzchni w Ameryce południowej( 46% ) a najmniej ( 18% )w Australii. Wśród krajów najwięcej lasów mają; Surinam ( 91% ) powierzchni , Gujana ( 76% ) Finlandia (68% )

Największe obszary leśne rozmieszczone są na kuli...

Przedstaw główne OBSZARY LEŚNE świata oraz przyczyny zmniejszania się powierzchni leśnej na świecie

Lasy zajmują łącznie ok. 40 mln km², tj. ok. 30% zamieszkanych lądów. Stanowią największą naturalną formację roślinną. Największe obszary leśne występują w strefie klimatu umiarkowanego chłodnego (TAJGA), na półkuli północnej oraz w strefie klimatu równikowego (lasy równikowe).

TAJGA – zajmuje...

Zalesienie i gospodarka leśna

Lasy zajmują 28% powierzchni Polski i charakteryzują się nierównomiernym rozmieszczeniem. Wyróżniamy lasy publiczne, będące własnością Skarbu Państwa i gmin, lasy prywatne i Parki Narodowe.

Rozmieszczenie lasów związane jest z:

- zapotrzebowanie na użytki rolne i zabudowę

- rozwój przemysłu

-...

Moje oczekiwania w stosunku do lasów i gospodarki leśnej na początku III tysiąclecia

Las to zbiorowisko drzew będące siedliskiem licznych gatunków roślinnych i zwierzęcych charakterystycznych dla danego regionu. Las posiada ogromne znaczenie dla urozmaicenia krajobrazu, gospodarki przestrzennej i funkcji ekologicznych każdego obszaru. W ostatnich dwóch dekadach XX wieku lasy były masowo...

Trybula leśna

Wygląd: Silnie zbudowana, dwuletnia lub trwała, wielopo-staciowa roślina, o wysokości do 1,5 (2,1) m, o nieprzyjemnym, słodkawym zapachu. Mocny korzeń palowy, gruby i rozgałęziony, pierścieniowato zgrubiały. U nasady zakładają się liczne pączki boczne, które szybko rozrastają się w silnie...

Przetacznik leśny

Bylina o łodydze rozesłanej, rozgałęzionej, liściach naprzeciwległych, jajowatych, karbowanych. Z kątów liści wyrastają wzniesione grona złożone z kwiatów białych lub bladoniebieskich. Owocem jest torebka. Cała roślina jest gęsto owłosiona. Gatunek ten występuje powszechnie w Europie i Ameryce...

Kostrzewa blada

Poziom wilgotności nie ma dla kostrzewy znaczenia. Jeśli uprawiamy kostrzewę w małej doniczce, zadbajmy, by podczas chłodów kompost nie stał się zbyt wilgotny, a bryła korzeniowa nie zamarzła.

Szroniec leśny

Wygląd: długość 0,9 cm. Rzucają się w oczy szklisto przezroczyste, jasne skrzydła z licznymi żyłkami i ciemnymi plamkami na ich zewnętrznych krawędziach. Ten gatunek piewika należy do rodziny szroncowatych (Ci-xiidae), grupy rozprzestrzenionej głównie w tropikach. Podczas gdy piewiki z reguły...

Trzyszcz leśny

Wygląd: długość 1,5-2 cm. Ten zgrabny trzyszcz pokryty brązowożółtym deseniem jest chrząszczem trudnym do oznaczenia, gdyż w środk. Europie występuje kilka podobnie ubarwionych gatunków trzyszczy, Najlepszą cechą odróżniającą jest czarna barwa górnej wargi, która ponadto ma podłużne żeberko...

Murarka leśna

Wygląd: długość około 1 cm. Z wyglądu trudna do oznaczenia. Gatunek ten zdradza się jednak swym zachowaniem. Murarki wylepiają mieszaniną śliny i gliny swoje gniazda, które zakładają w charakterystycznych miejscach: na przykład murarka ruda (0. rufa) głównie w różnych szczelinach budynków, a murarka...

Trzmiel leśny

Wygląd: dług. 2,5-2,8 cm. Należące do rodziny pszczołowatych trzmiele mają krępe i silnie owłosione ciało, długi „ryjek" sięgający dna kwiatów o głębokich kielichach. Nie dotyczy to t. ziemnego.

Aby dostać się do nektaru kwiatu, musi on najpierw odpowiednio naciąć go z boku i dopiero wtedy może...

Trzmielówka leśna

Wygląd: długość 1,5 cm. Z wyglądu i zachowania przypomina trzmiela. Trudne jest oznaczenie poszczególnych gatunków trzmielówek, gdyż większość z nich jest do siebie bardzo podobna.  

Środowisko: łąki, ogrody, pobrzeża lasów, prześwietlenia.

Występowanie: Europa, Syberia, Japonia.

Liczebność:...

Aksamitnik leśny

Wygląd: długość blisko 0,7 cm. Pająka tego trudno odróżnić od pozostałych 70 bardzo podobnych środkowoeuropejskich gatunków aksamitnikowatych (Clubionidae).  

Środowisko: lasy mieszane, ogrody.

Występowanie: w niemal całej Europie.

Liczebność: pospolity, bardzo liczny.

Rozród: zapłodnienie ma...

Dzikie psy - kojoty, szakale, likaony, cyjony, dingo, jenoty, psy leśne

Ewolucja dzikich gatunków psów rozpoczęła się 40-50 mln lat temu na terenach współczesnej Ameryki Północnej. Ssaki te można spotkać prawie na całym świecie, a ich nie­które cechy możemy zaobserwować u naszych domowych pupili. Na świecie żyje wiele gatunków ssaków z ro­dziny psowatych. Wśród...

Rzepicha leśna

 

Wygląd: Roślina wieloletnia o łodydze wys. 15-50 cm, kanciastej i pustej, przeważnie podnoszącej się. Pierzaste liście z odcinkami ząbkowanymi karbowanymi lub podwójnie pierzastymi. Kwiaty ok. 5 mm średnicy o złotożółtych płatkach korony. Wzniesione, równowąskie owoce prawie tak długie jak ich...

Rzeżucha leśna

 

Wygląd: Roślina jedno-, dwu- lub wieloletnia, owłosiona, dochodząca do 50 cm, o łodydze rozgałęzionej, pogiętej, bogato ulistnionej. Pierzaste liście o całobrzegich lub ząbkowanych odcinkach, na brzegach i na wierzchniej stronie skąpo owłosionych. Liście odziomkowe w luźnej rozetce. Białe kwiaty...

Groszek leśny

Wygląd: Roślina wieloletnia, bardzo okazała, o łodydze 100-200 cm długości, szeroko oskrzydlonej, leżącej, wznoszącej się lub pnącej. Pierzaste liście z 4-8 lancetowatymi lub równowąskimi listkami 5-14 cm długimi i 0,3-4 cm szerokimi. Ogonki liściowe również oskrzydlone, lecz węziej niż łodyga...

Fiołek leśny

 

Wygląd: Roślina wieloletnia, 5-20 cm wysokości. Łodyga przeważnie podnosząca się lub wzniesiona, rzadziej leżąca. Liście zarówno odziomkowe jak i łodygowe, sercowate lub podłużnie jajowate, na wierzchniej stronie rzadko owłosione. Od spodu często fioletowe; przeważnie ponad 2 cm długie...