Kanał kostki przyśrodkowej

Część tylna powięzi goleni składa się z dwóch blaszek: powierzchownej i głębokiej, które u dołu, do tyłu od obu kostek, łączą się.

Złamania kostek goleni

złamania kostek goleni; dzielą się na złamania jednokostkowe (częściej kostki zewnętrznej), dwukostkowe oraz tzw. Złamania kostek z podwichnięciem kości skokowej i rozerwaniem więzozrostu strzałkowo-piszczelowego wymagają leczenia operacyjnego (nastawienia i zespolenia śrubami).

Kostka boczna

Kostka boczna (malleolus lateralis), poszerza się i grubieje, sięga bardziej ku dołowi od kostki przyśrodkowej i zakończony jest tępym wierzchołkiem, do którego przyczepia się więzadło piętowo-strzałkowe.

Gałąź kostki przyśrodkowej

Gałąź kostki przyśrodkowej (ramus malleolaris medialis) jest niewielkim naczyniem. kostkową przednią przyśrodkową, wytwarza sieć kostki.

Gałąź kostki bocznej

Gałąź kostki bocznej (ramus malleolaris lateralis) jest niewielkim naczyniem często odchodzącym z gałęzi łączącej; krzyżuje ona stronę tylną więzozrostu piszcze-lowo-strzałkowego i rozgałęzia się na kostce bocznej. kostkową przednią boczną wytwarza sieć kostki.

Sieć kostki przyśrodkowej

kostkowa przednia przyśrodkowe oraz 2) gałąź kostki przyśrodkowej t. piszczelowej tylnej, które na wolnej powierzchni kostki licznie zespalają się z sobą.

Święty Stanisław Kostka

Gdzie zaś oddołu obraz kończy się, ku stronie, W którą Stanisław Kostka blade zwracał skronie, Jeszcze na ram złoceniuróża Jedna świeci: Niby że, po obrazu stoczywszy się płótnie, Upaść ma jak ostatni dźwięk, gdy składasz lutnię.

Sieć kostki bocznej

Sieć kostki bocznej (rete malleolare lalerale) powstaje głównie: 1) z t. kostkowej przedniej bocznej wraz z 2) gałęzią przeszywającą t. strzałkowej oraz 3) z gałęzi kostki bocznej t.

Pierścień tętniczy okolicy kostek

Zarówno na stronic przedniej, jak i tylnej goleni obie sieci tętnicze kostek łączą się z sobą. Dlatego też na wysokości kostek dokoła stopy powstaje całkowity, zamknięty pierścień tętniczy, który stwarza dogodne warunki wyrównawcze dla prądu krwi.

Kostka do nauki alfabetu Braille'a

Odpowied­nie ustawienie trzech części kostki umożliwia ułożenie „litery" sześcio-punktowym alfabetem Braille'a.

POTOCKI STANISŁAW KOSTKA

POTOCKI STANISŁAW KOSTKA, ur.

Św. STANISŁAW KOSTKA

1550-68, Syn kasztelana zakroczymskiego, Jana Kostki; kształcił się w Wiedniu, Augsburgu, Dillingen i w Rzymie, gdzie w 1567 wstąpił do zakonu jezuitów i zmarł jako nowicjusz; beatyfikowany w 1605, kanonizowany w 1726.

KOSTKI SŁUCHOWE, kosteczki słuchowe

Najmniejsze kostki szkieletu umieszczone w jamie ucha środkowego kręgowców lądowych.

KOSTKA NAPIERSKI Aleksander Leon

ok. 1620-51, Przywódca największego w Polsce przedrozbiorowej wystąpienia chłopskiego na ziemiach etnicznie polskich. Kapitan w służbie szwedzkiej, walczył w czasie wojny 30-letniej w Niemczech, po śmierci Władysława IV wrócił do kraju.

W 1650/51 ułożył z Bohdanem Chmielnickim plan rozszerzenia...

Wielkie postacie historyczne z XVI – XVIII w. - Potocki Stanisław Kostka

 

Ur. 1755, zm. 1821, działacz polityczny, pisarz, krytyk li­teracki, mecenas sztuki; działacz obozu re­form, poseł na sejmy od 1778, członek Ra­dy Nieustającej od 1782, w czasie Sejmu Czteroletniego rzecznik reform; jako gene­rał major dowodził artylerią koronną w woj­nie z Rosją 1792.

W 1792-95...

GODECKA - KOSTKA ANIELA

Imię zak. Róża, ur.13 IX 1861 w Karczewie n. Wołgą, zm. 13 X 1937 w Częstochowie,współzałożycielka zgrom, małych sióstr NiepokalanegoSerca Maryi (—* h o n o r a t k i ) .

Pochodziła z rodziny emigrantów pol.; 1875-82 uczyła sięw Instytucie Mikołajewskim w Moskwie; nast. pracowała nat e r e n a c h...

Sześcian, kostka

Jako ciało ograniczone 6 kwadratami sześcian partycypuje w symbolicznym znaczeniu kwadratu, w większym jednak stopniu jest symbolem solidności, stałości i niezmienności, jak również niekiedy wieczności. Wśród pięciu ciał platońskich reprezentuje ziemię.

Kostka brukowa

Materiał kamienny drogowy obrobiony, odznaczający się regularnością kształtu prostopadłościanu lub ostrosłupa ściętego, uzyskiwany przez dzielenie → formaków ze skał o dużej wytrzymałości, stosowany do budowy dróg i innych celów.

POTOCKI Stanisław Kostka (1755 - 14 IX 1821), polityk poi., prezes Rady Ministrów Ks. Warszawskiego

Ur. w Lublinie, od 1778 poseł na sejmy, potem poseł na Sejm Czteroletni, członek Rady Nieustającej, jeden z twórców Konstytucji 3 Maja.

1792 gen. art. koronnej, walczył na Litwie przeciwko interwencji ros. Po upadku Rzeczypospolitej osiadł w Wilanowie. 1800 współzałożyciel Towarzystwa Przyjaciół...