Korzeń

Korzeń

Czytaj Dalej

Korzeń

Korzenie żyją ukryte w ziemi, nie są ani regularne, ani piękne, stanowią jednak najistotniejszą część każdej rośliny. Z korzenia wyrasta cała roślina, bez niego nie mogłaby ona istnieć. W nim spoczywa życie, z niego większość roślin ponownie się odradza, gdy zostanie odcięty ich pień...

Budowa organów roślin okrytonasiennych w związku z funkcją - Korzeń

Korzeń spełnia dwa zadania. Przytwierdza roślinę do podłoża i pomaga jej utrzymać się w pozycji pionowej - to jest rola mechaniczna. Drugą czynnością, bardzo ważną dla życia rośliny jest pobieranie wody z rozpuszczonymi w niej solami mineralnymi i doprowadzenie jej do łodygi. W niektórych...

Korzeń nerki

Korzeń nerki (radix renis) utworzony jest głównie z naczyń krwionośnych (tętnicy i żyły nerkowej); poza tym zawiera on oczywiście naczynia  limfatyczne, nerwy (splot nerkowy), jak również odcinek początkowy moczowodu. Korzeń, który przez wnękę wnika do zatoki nerkowej, leży w tkance łącznej i...

Korzeń albo trzon płuca

Korzeń albo trzon płuca (radix pulmonis) łączy serce oraz tchawicę z powierzchnią śródpiersiową płuca i utworzony jest przez te wszystkie twory, które wchodzą do wnęki płuca lub z niej wychodzą. Opłucna obejmująca korzeń płuca wraz z jej przedłużeniem ku dołowi — więzadłem płucnym...

Korzeń śledziony

Tak zwana szypuła albo korzeń śledziony w zasadzie odpowiada więzadłu przcponowo-śledzionowemu  łączącemu wnękę śledziony z tylną ścianą brzucha; zawiera on wielkie naczynia, tętnicę i żyłę śledzionową, podążające do wnęki narządu, naczynia chłonne oraz nerwy. Długość korzenia...

KORZEŃ

Wegetatywny, najczęściej podziemny organ osiowy roślin naczyniowych, jego zasadnicze funkcje to utrzymywanie rośliny w podłożu, pobieranie wody i soli mineralnych. W budowie morfologicznej korzenia wyróżnia się szczytowo umiejscowiony stożek wzrostu (pierwotna tkanka merystematyczna) chroniony przez...

Korzeń prącia

Korzeń prącia (radix penis) jest głęboko ukryty pod skórą krocza. Jest on silnie przytwierdzony do ściany przedniej miednicy przez zrośnięcie się błony białawej obu ciał jamistych prącia  z okostną gałęzi dolnych kości łonowych i gałęzi kości kulszowych, oraz przez więzadło wieszadłowe...

KORZEŃ PRZYBYSZOWY

Korzeń, który nie wyrasta z korzenia głównego, lecz powstaje na pędzie, z wewnętrznych tkanek łodygi. Korzenie przybyszowe występują przede wszystkim na podziemnych kłączach i na płożących się pędach. Mają ogromne znaczenie w rozmnażaniu wegetatywnym roślin, powstając na fragmentach ciała...

Korzeń płuca

Na korzeń płuca składa się:

Oskrzele główne prawe lub lewe

Tętnica płucna, żyły płucne – górna i dolna, tętncze gałęzie oskrzelowe, żyły oskrzelowe

Węzły chłonne oskrzelowo-płucne, węzły chłonne tchawiczo-oskrzelowe górne i dolne

Splot płucny utworzony przez...

Korzeń Jessego

Określenie genealogicznego drzewa Jezusa, który pochodził z rodu Izaj (gr. Jesse), ojca Dawida: w sztukach piast, najczęściej przedstawiany jako drzewo, które wyrasta ze spoczywającego Jessego i w swych gałęziach ukazuje wizerunki przodków Jezusa.

Rizosfera (gr. rhiza - korzeń + sfera)

Kilkumilimetrowa strefa gleby wokół korzeni roślin cechująca się wysoką aktywnością biol. wwyniku zagęszczenia mikroorganizmów orazstężenia wit., enzymów, hormonów itp., wielokrotnie większego (50–100) niż poza nią.

R.jest strefą najintensywniejszej wymiany produktówprzemiany materii między...