Koronacja

Koronacja

Czytaj Dalej

Koronacje królewskie

Koronacja następnego władcy, Łokietkowego syna, Kazimierza Wielkiego (1333-1370) nie napotkała nażadne trudności ze strony papieża, choć Jan Luksemburski złożył protest.

PAŃSTWO FRANKÓW - KORONACJA CESARSKA KAROLA

Akt koronacji był zaskoczeniem dla Karola. Oto koronacja nastąpiła przedwcześnie, przed zawarciem porozumienia na ten temat z Konstantynopolem.

CESARSTWO I PAPIESTWO W ŚREDNIOWIECZU - KORONACJA CESARSKA OTTONA I

Koronacja cesarska Ottona stworzyła zupełnie nową sytuację na Zachodzie.

Koronacja króla Stanisława AUGUSTA Poniatowskiego

Koronacja i sejm koronacyjny odbyły się w Warszawie, w dniu św. Po odprawionym w kościele nabożeństwie i uroczystej koronacji, wrócił król w tej samej paradzie do Zamku. Uroczystości koronacyjne były imponujące, organizowane z wielkim rozmachem.

Koronacja Marii

ukazywano bezpośrednio moment koronacji; w dojrzałymśredniowieczu występowały wyobrażeniaK. przez Boga Ojca lub Chrystusa i Boga Ojcazłączonych w jednej osobie, oraz przedstawienia koronacjiprzez Trójcę Sw.