Korona cesarska

Czytaj Dalej

Droga Władysława Łokietka do korony

Miało to takie konsekwencje, że sporządzono nowe insygnia koronacyjne, a miejsce koronacji przeniesiono z Gniezna do Krakowa.

Droga Władysława Łokietka do korony

Miało to takie konsekwencje, że sporządzono nowe insygnia koronacyjne, a miejsce koronacji przeniesiono z Gniezna do Krakowa.

Kazimierz Jagiellończyk - KORONY DLA SYNÓW

W 1471 roku Władysław osiada na tronie czeskim, uroczysta koronacja odbywa się w Hradczanach. Jednak zbyt długo toczyły się boje i utarczki tak że królewicz nie dożył koronacji na węgierskim tronie.

Korona Królestwa Polskiego

W miejsce dawnej, tradycyjnie stosowanej nazwy Królestwa Polskiego rozpowszechnia się termin Korony Królestwa Polskiego.

Podstawy władzy cesarskiej w starożytnym Rzymie

Kiedy Cezar rozpoczynał wojnę domową, nie miał jeszcze określonych dążeń. Lecz kiedy z wojny wyszedł cało i zwycięsko został panem całego imperium, które leżało u jego stóp.

Cezar zostaje władcą absolutnym po bitwie pod Tapsus, kiedy to senat zalecił mu władzę dyktatorską, jako urząd...

Ustawodawstwo cesarskie za pryncypatu i dominatu

Ustawodawstwo cesarskie okresu pryncypatu rozwinęło się z wniosków ustawodawczych cesarza, kierowanych do zgromadzeń ludowych i senatu. Za dominatu ustawy cesarskie spisano w kodeksy: gregoriański, hermogeniański i uznany prawnie teodozjański z 438 roku n.

Rzymskie zbiory konstytucji cesarskich

Za dominatu ustawy cesarskie spisano w kodeksy: gregoriański, hermogeniański i uznany prawnie teodozjański z 438 roku n.

Konstytucje cesarskie

Mandaty (mandata) – były to instrukcje dla namiestników zarówno w prowincjach cesarskich jak i w senackich, bądź też dla innych urzędników cesarskich.

Szereg filogenetyczny korony zęba

Dalszym różnicowaniem korony zęba jest pojawienie się w tylnej okolicy korony występu zwanego stopką albo piętą (talon). Korona tego typu jest więc koroną cztero- lub pięcioguzkową.

Korona serca

Osobliwy układ wielkich naczyń tętniczych wychodzących z serca (aorta i pień płucny) oraz żył uchodzących do serca (żyła główna górna i dolna oraz żyły płucne) tworzy koronę serca. Korona wykazuje typową asymetrię, która w normalnych warunkach kojarzy się z typową asymetrią serca.

Szachownica cesarska

Szachownica cesarska to jeden z najpiękniejszych przedstawicieli rodziny liliowatych.

Padlinówka cesarska

Wygląd: długość 0,8-1,2 cm. Tułów i odwłok z metalicznym, zielonym połyskiem.  

Środowisko: antropogeniczne, szczególnie w pobliżu odchodów zwierzęcych i padliny.

Występowanie: znaczna część Europy i Syberii.

Liczebność: pospolita, czasami bardzo liczna.

Rozród: dorosłe padlinówki przebywają...

Czym są korony i mosty w stomatologii?

Korony porcelanowe można dopasować kolorem do sąsiednich zębów. Mostek to całkowicie sztuczny ząb, przymocowany z obu stron do sąsiednich koron.

Co to jest Cesarskie Cięcie?

W bardzo nagłych okolicznościach, kiedy pojawiają się poważne trudności, lekarz przeprowadza operację o nazwie cesarskie cięcie. Zdarza się, że cesarskie cięcie jest przewidziane z góry i zaplanowane przez lekarza.

Muchomor cesarski

Możliwość popełnienia pomyłki: można muchomor cesarski pomylić z muchomorem czerwonym. Uwagi ogólne: muchomor cesarski był w starożytności uważany za przysmak godny cesarskiego stołu, stąd też i jego nazwa.

Dwupierścieniak cesarski

Imperiale oznacza „cesarski" (nazwany tak ze względu na swoją wielkość).

Korona Północna

  Koronę ofiarowała Ariadnie Wenus jako podarek ślubny.

LAMENT UTRAPIONEJ MATKI, KORONY POLSKIEJ

LAMENT UTRAPIONEJ MATKI, KORONY POLSKIEJ, już już konającej, na syny wyrodne, złośliwe i nie dbające na Rodzicielkę swoją, religijno-patriotyczny traktat Sz.

QUINCUNX to jest Wzór Korony Polskiej na cynku wystawiony

QUINCUNX to jest Wzór Korony Polskiej na cynku wystawiony, dzieło S.