Korona całkowicie lana bezschodkowa

Zarys postępowania laboratoryjnego z zastosowaniem modeli powielanych: -    odlanie modelu roboczego z gipsu twardego, -    wstępne modelowanie koron filarowych modelu tak, aby umożliwiło to uzyskanie koron protetycznych o cienkich ścianach, z zachowaniem jednak ich cech anatomicznych, -    powielenie modelu roboczego, tzn.

Korony akryianowe jako uzupełnienia czasowe

Korony akrylowe przewidziane jako uzupełnienie docelowe umocowuje się za pomocą cementów dentystycznych starannie dobierając kolor cementu, aby nie spowodować niekorzystnej zmiany barwy korony (może on prześwitywać przez cienką ścianę akrylu).

Korony na wkładach koronowo-korzeniowych

Korony osadzone na wkładach koronowo-korzeniowych w jamie ustnej mają wiele zalet w porównaniu z innego typu koronami sztyftowymi i dlatego są godne polecenia w lecznictwie protetycznym.

KORONA

Korona żywota w Biblii, Apok. " Żelazna korona Lombardii korona starożytnych królów longobardzkich, użyta już przy koronacji króla Longobardii Agilulfa w 591.

Korony na podbudowie lanej licowane tworzywami - sztucznymi

Stosowane współcześnie korony tego typu stanowią różne odmiany koron znanych pod nazwą korony Mathe, a opis tej metody można uznać za instrukcję wykonywania koron złożonych licowanych różnego rodzaju tworzywami.

Wieniec i korona

trzech koron, z których składa się tiara, najstarszy rangą kardynał-dia-kon mówi: „Przyjmij tę tiarę ozdobioną trzema koronami i pamiętaj, że jesteś ojcem książąt i królestw, przewodnikiem całego świata i zastępcą naszego Zbawiciela, któremu niech będzie cześć i chwała na wieki wieków.

Schodkowe korony protetyczne - zabiegowa procedura szlifowania i zestaw instrumentów

Inne jest postępowanie w przypadku, gdy zostanie zaplanowana korona jednolita lana; odmienne, gdy zaplanuje się zastosowanie korony lanej licowanej ceramiką, a jeszcze inny typ preparacji będzie konieczny w przypadku koron jednolicie ceramicznych.

Korona

o koronie życia i koronie nieśmiertelności, które symbolizują stan wiecznego zbawienia. Na Wschodzie, podobnie jak na Zachodzie znajdujemy weselny zwyczaj noszenia przez oblubienicę korony, która uchodziła za oznakę dziewiczości i podniesienia do szczególnego nowego stanu.

Szereg filogenetyczny korony zęba

Dalszym różnicowaniem korony zęba jest pojawienie się w tylnej okolicy korony występu zwanego stopką albo piętą (talon). Korona tego typu jest więc koroną cztero- lub pięcioguzkową.

Korona całkowita lana schodkowa

Jest laną koroną charakteryzującą się gładkim przejściem powierzchni zewnętrznej w powierzchnię obwodową zęba, dzięki oparciu brzegu korony na schodku wypreparowanym w twardych tkankach zęba (ryc. Klasyczna korona Schródera jest koroną naddziąsłową.

Korony metalowe lane częściowe

Korony zębów, na które projektuje się częściowe korony protetyczne, nie mogą mieć zniszczonych powierzchni przedsionkowych, a zwłaszcza stycznych, gdzie formowane będą rowki umocowujące.

Korony złożone

Korona tego typu łączy wymogi estetyki z dodatnimi cechami koron metalowych, tj. Dodatkowym elementem -w przypadku koron licowanych - jest dobór odpowiedniego materiału licującego i koloru, zapewniającego najlepszy efekt estetyczny.

Korony wykonywane w systemie IPS-Empress

W wyniku tych badań dopiero w latach osiemdziesiątych ubiegłego stulecia opracowano system do wykonywania jednolicie ceramicznych koron w odcinku przednim i bocznym łuków zębowych, który jednak wymagał, aby korona początkowo wymodelowana była z wosku, a następnie zastąpiona szkłem ceramicznym.

Korona Królestwa Polskiego

W miejsce dawnej, tradycyjnie stosowanej nazwy Królestwa Polskiego rozpowszechnia się termin Korony Królestwa Polskiego.

Czym są korony i mosty w stomatologii?

Korony porcelanowe można dopasować kolorem do sąsiednich zębów. Mostek to całkowicie sztuczny ząb, przymocowany z obu stron do sąsiednich koron.

PAŃSTWO FRANKÓW - KAROLINGOWIE POZBAWIAJĄ MEROWINGÓW KORONY

Deklaracja papieska podana przy tej okazji do wiadomości publicznej groziła klątwą tym wszystkim, którzy by próbowali popierać starania o koronę kandydata nie należącego do dynastii karolińskiej; przesą-dzało to więc w praktyce o dziedziczności korony w rodzie Pepina.

KORONY PROTETYCZNE

Korona protetyczna jest protezą stałą, jednozębową odtwarzającą część lub całą koronę kliniczną na zębie naturalnym lub filarze implantowa-nym.

Droga Władysława Łokietka do korony

Miało to takie konsekwencje, że sporządzono nowe insygnia koronacyjne, a miejsce koronacji przeniesiono z Gniezna do Krakowa.

Droga Władysława Łokietka do korony

Miało to takie konsekwencje, że sporządzono nowe insygnia koronacyjne, a miejsce koronacji przeniesiono z Gniezna do Krakowa.

Korony złożone licowane technika napalania porcelany

Licowanie koron techniką napalania porcelany łączy zalety koron metalowych lanych i koron porcelanowych, zapewniając wytrzymałość mechaniczną i efekt estetyczny (ryc.