Korespondencja

Czytaj Dalej

Prowadzenie korespondencji

Niezależnie od zachodzących zmian korespondencja listowna jest nadal szeroko wykorzystywana w stosunkach międzyludzkich, a sposób jej prowadzenia wymaga znajomości i przestrzegania pewnych zasad świadczących o kulturze osobistej piszącego.

Obieg korespondencji

Organizacja obiegu korespondencji i rodzaje korespondencji. przyjmowanie korespondencji, jej załatwianie i wysyłanie.

Korespondencja w turystyce i hotelarstwie

(Ogólne zasady budowania oferty omówione są wśród typów pism korespondencyjnych) 2. Jeśli odbiorcą jest firma lub przedstawiciel firmy, list taki ma typową formę dla pisma korespondencyjnego.