Kwestia zjednoczenia Korei - Korea na progu XXI wieku? Trwały podział czy stopniowa unifikacja?

Do trwałego pokoju i likwidacji napięć nie przyczyniły się ani odprężenie w stosunkach Wschód – Zachód, ani uchwalona przez XXX sesję Zgromadzenia Ogólnego NZ rezolucja „O przekształceniu rozejmu w Korei w trwały pokój i tworzenie dogodnych warunków do przyspieszenia samodzielnego, pokojowego zjednoczenia Korei”.

Korea a literatura polska

Pierwszym Polakiem piszącym o Korei był W. przełożono bajki koreańskie Diamentowe Góry (1951) V. Opowieści o Czhun-hiang, najwierniejszej z wiernych (1970) oraz opracowała Pradzieje i legendy Korei (1981).

Kwestia zjednoczenia Korei - Korea – kraj podzielony

ONZ zgodził się na nadzorowanie ogólnokrajowych wyborów nowego rządu, odmawiając dostępu Korei Płn. militarnej obecności Amerykanów i proklamowanie Republiki Korei. Rząd w Korei Płn.

PROCES KSZTAŁTOWANIA SIĘ ZACHODNIEJ HEMISFERY (AMERYKA ŁACIŃSKA I ANGLOSASKA) - JAPONIA I KOREA

Korea – formalnie niepodległa, jednak pod zwierzchnictwem cesarza Chin.

Korea i Chiny

Korea, najbliższy sąsiad Japonii, otworzyła się za Piusa VI po raz pierwszy dla misji katolickich. Gdy więc w 1794 roku przybył do Koreipierwszy misjonarz kapłan, znalazł już prawie 4 tysiące chrześcijan.

MISJE ŻYWOTNE - Japonia i Korea

Korea, odłączona (1831) od biskupstwa pekińskiego, otrzymała własny wikariat apostolski, lecz misjonarzemogli wkroczyć do tego kraju dopiero w 1836 roku.

Korea podzielona

Istniejąca od 1925 roku Komunistyczna Partia Korei wywoływała strajki iutworzyła własną partyzantkę pod wodzą Kim Ir Sena, nazywając ją Koreańską Armią Ludowo-Rewolucyjną.