Kordian

Czytaj Dalej

Konrad (III cz. Dziadów) i Kordian (Kordian) – charakterystyka porównawcza

W obydwu dokonała się duchowa przemiana z romantycznego kochanka (Gustaw z IV części Dziadów i Kordian z I i II aktu) w heroicznego wojownika o wolność ojczyzny. Wszystkie podobieństwa sprawiają, iż Kordian zdaje się być odbiciem Konrada.

"Kordian" - streszczenie

Osoby: Wielki Książę, Car, Kordian, Kuruta, Wojsko, Lud. Dochodzi do wzruszającej sceny pożegnania Kordiana ze starym Grzegorzem, po której Kordian zostaje wyprowadzony na rozstrzelanie.

Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem, że "Kordian" jest dojrzałym dramatem o niedojrzałym bohaterze?

Nie jest więc Kordian bohaterem dojrzałym, on dopiero dojrzewa zbierając swe bolesne doświadczenia. A dramat "Kordian" - czy jest dojrzały?

“Kordian” Juliusza Słowackiego

Kordian samotnie odchodzi do lasu, a nocą Grzegorz oznajmia Laurze (czytającej wiersze Kordiana i czyniącej sobie wyrzuty, że szyderczo-protekcjonalnym tonem dotknęłą chłopca), że panicz popełnił samobójstwo.

„Kordian” Juliusza Słowackiego

Kordian samotnie odchodzi do lasu, a nocą Grzegorz oznajmia Laurze (czytającej wiersze Kordiana i czyniącej sobie wyrzuty, że szyderczo-protekcjonalnym tonem dotknęłą chłopca), że panicz popełnił samobójstwo.

Bohater romantyczny: bajroniczny, werterowski, J. Soplica, Konrad W, Kordian

             Następnie Kordian udaje się do  papieża,  któremu  przynosi relikwie - ziemię zroszoną krwią pomordowanych i prosi o błogosławieństwo.

Samotność rewolucjonisty - Kordian

Owym „pośrednikiem” między władzą a konspiracją staje się Kordian. Rewolucjonista Kordian nie wie, czym jest taktyka polityczna, czym rozsądek spiskowy.

"Kordian" - wypowiedź poety o powstaniu listopadowym"Kordian" - wypowiedź poety o powstaniu listopadowym

Walcząc pod tym hasłem Kordian poniósł klęskę, a więc hasło to okazało się nieskuteczne. Kordian to wyraz dążenia Słowackiego do zdobycia tytułu poety narodowego i wodza duchownego narodu walczącego o wolność.

„KORDIAN” - TYPOWY DRAMAT ROMANTYCZNY ? - TREŚĆ

Włochy - Kordian zawsze poszukiwał miłości jako związku dusz, trwającego całe życie. Kordian nie dba o przyszłość Polski, nie ma jej wizji. Kordian sam decyduje się na zbrodnię.

Kordian, Cezary Baryka, Zenon Ziembiewicz - czy dokonali właściwego wyboru w życiu.

Kordian bowiem zobowiązał się, że zabije cara. Właściwie trudno powiedzieć, że dokonał wyboru - jego wrażliwość zdecydowała za niego, ponieważ Kordian jest postacią romantyczną.

KORDIAN. Część pierwsza trylogii. Spisek koronacyjny

W akcie I Kordian jako 15-letni chłopiec słucha wspomnień wiarusa napoleońskiego, starego sługi Grzegorza, i doznaje pierwszych uniesień miłosnych; zaprawione goryczą przeżycia, dalekie od obrazu beztroskiej, ufnej młodości, prowadzą do próby samobójstwa. RUSZ-CZYŃSKA Konrad - Wacław - Kordian, tamże; I.

„KORDIAN” - PORTRET PSYCHOLOGICZNY TYTUŁOWEGO BOHATERA (DYNAMIZM POSTACI)

Kordian ulega przemianie. Kordian to bohater romantyczny.

„Kordian” jako utwór polemiczny z „Dziadami” cz.III

Kordian mickiewiczowskiemu hasłu „Polska Chrystusem narodów” przeciwstawia hasło „Polska Winkelriedem nareodów”. Poetami byli Konrad Wallenrod, Konrad, Halban i poetą jest Kordian.

Kordian - elementy werteryzmu, hamletyzmu i bajronizmu

Akt I rozpoczyna się sceną w której Kordian leży pod drzewem i snuje rozważania o samobójstwie. Kordian waha się tutaj między pragnieniem czynu ("Ludy zawołam!

KORDIAN I CHAM, powieść L. Kruczkowskiego

" (—> Kordian Słowackiego) i nawiązując polemicznie do Żeromskiego (Popioły, Turoń), pisarz podjął zadanie zobrazowania stosunku szlachty i chłopstwa do walki niepodległościowej i do pojęcia ojczyzny, a zwł.

Polemika z legendą historyczną - Kordian i cham

Kordian i cham powstał dzięki przypadkowi — pisał Kruczkowski w wywiadzie dla „Tygodnika Ilustrowanego”. Kordian i cham stanowi odmianę bogato rozwiniętej na* gruncie polskim powieści historycznej.

„KORDIAN” - WYMOWA POLITYCZNA UTWORU

Kordian to szlachcic rewolucjonista, nosił cechy ludzi z powstania.

„KORDIAN” - WINKELRIEDYZM

Walcząc pod tym hasłem Kordian też ponosi klęskę, więc zaproponowana przez Słowackiego koncepcja nie wytrzymuje, ponieważ zakłada ona czyn nielicznych.

„KORDIAN” - POLEMIKA Z MICKIEWICZEM W UTWORZE

Mickiewicz już za życia uznany został klasykiem, rola Słowackiego zaś została pomniejszona. Pojawiła się zazdrość poczucie niedocenienia. Różnice światopoglądowe sprawiły, że Słowacki niejednokrotnie polemizował z Mickiewiczem.

•  rozbieżność co do zadań poezji i poety (prolog)

I osoba...