KORAN

Koran napisany jest klasycznym językiem arabskim, co znaczy również, że klasyczny język arabski jest językiem Koranu.