DOKUMENT KOPIA

Przykładowo: kopia wystawionej w jednostce (identyczna z oryginałem) faktury sprzedażnej pozostaje u sprzedającego i jest podstawą księgowania operacji sprzedaży na podstawie kopii faktury VAT.

KOPIA

(również w ZSRR) setna część rubla; od kopii, z którą pierw, wyobrażony był car na monecie. Kruszyć kopie z kim, o co, o kogo, w czyjej obronie, dawn. walczyć na kopie; przen.

GDY ADAM ZIEMIĘ KOPAŁ, A EWA PRZĘDŁA, KTO WTEDY BYŁ SZLACHCICEM?

Gdy Ewa kądziel przędła, Adam ziemię kopał, Kto tam był szlachcic wtenczas i kto komu chłopał?

Kopia

husarskiej, wzorowanyna nieco wcześniejszych kopiach tur. Kopiowano przede wszystkim dla studiowaniadzieł mistrzowskich, ale również powtarzając oryginałwedle własnej wizji danego tematu. kopiowano obrazyw technikach graf.