Kopenhaga

Kopenhaga

Czytaj Dalej

Kopenhaga

Od drugiej połowy XIX wieku, Kopenhaga stała się najważniejszym ośrodkiem handlowym dla wszystkich krajów bałtyckich. Obecnie Kopenhaga jest największym ośrod­kiem przemysłowym Danii, mieszka tu jedna trze­cia wszystkich Duńczyków w wieku produkcyj­nym.

KOPENHAGI BOMBARDOWANIE

wylądowali 16 VIII, przystępując do oblężenia Kopenhagi.

KOPENHAGA, stolica Danii

W pobliżu której 2 IV 1801 doszło do bitwy między ang. flotą adm. Hyde Parkera a flotą duń. Flota ang. w sile 26 okrętów liniowych, 7 fregat i 23 mniejszych jednostek pojawiła się 21 III 1801 w Sundzie. Równocześnie ang. amb. starał się przekonać ks. Fryderyka, duń. następcę tronu (sprawującego...