Koordynowanie

Czytaj Dalej

W jaki sposób rynek koordynuje, za pośrednictwem systemu cen, działalność podmiotów gospodarczych?

Rynek koordynuje działalność podmiotów gospodarczych za pomocą mechanizmu rynkowego.

Koordynowanie przedsiębiorstwem

W niniejszej pracy uznano, iż lepiej jest koordynowanie połączyć z funkcją organizowania, ponieważ dotyczy ona powiązania i współpracy poszczególnych jednostek w organizacji.