Kontynent

Kontynent

Czytaj Dalej

Czym jest wędrówka kontynentów?

Jednak teorią wędrówki kontynentów (dryftu kontynentalnego) nauka zajęła się na serio dopiero w latach pięćdziesiątych i sześć­dziesiątych naszego stulecia.

Wewnętrzna jedność kontynentu europejskiego

W ten sposób Jan Paweł II złożył hołd „wielkiemu dziełu, przez które Karol Wielkiprzyczynił się do powstania kontynentu": „Wspaniała synteza starożytnej kultury klasycznej,przede wszystkim rzymskiej, z kulturami ludów germańskich i celtyckich, oparta nafundamencie Ewangelii Jezusa Chrystusa", przekształcając Europę, która „nie była wówczasjednością z geograficznego punktu widzenia" w „kontynent"38.

Powstanie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej - Kolonizacja kontynentu

W podziale kontynentu amerykańskiego wzięli także udział Francuzi, którzy zdobyli rozległe terytoria w Kanadzie. stanowili niewolnicy pracujący głównie w koloniach na południu kontynentu.

Miejsce wg Gasseta Starego Kontynentu we współczesnym świecie

Jedną z głównych była utrata władzy, którą niegdyś sprawowała nad całym światem i nad sobą samą, nad naszym własnym kontynentem.

Sytuacja ekonomiczna na kontynencie afrykańskim

Afryka jest wielkim kontynentem, lecz najmniej zurbanizowanym i ustabilizowanym politycznie i gospodarczo. Na kontynencie działa Afrykańska Komisja Gospodarcza ONZ (ECA).

Przemieszczanie się kontynentów

50 mln lat te­mu układ kontynentów był już podobny do dzisiejszego - uformował się Ocean Atlantycki, a subkontynent indyj­ski, przemieszczając się na północ i zderzając z Azją spowodował wypię­trzenie się Himalajów.

KONTYNENTY, miesięcznik kult.-lit.

KONTYNENTY, miesięcznik kult.

KOLONIE I KOLONIALIZM NA KONTYNENCIE AMERYKAŃSKIM - RYWALIZACJA MIĘDZYNARODOWA

W 1550 roku Londyn liczył 60.000 mieszkańców . W 1650 roku - 350.000 mieszkańców , większe miasta liczyły nie więcej niż 2000 mieszkańców, większość ludzi żyła w wioskach od 100 do 600 osób. Majątki i tytuły dziedziczyli tylko najstarsi synowie. Co spowodowało napływ młodszych synów szlachty do...

Pierwsza rewolucja przemysłowa na kontynencie europejskim (na przykładzie Francji i państw niemieckich).

Rozwój gospodarczy Francji 1815-1870. Odrodzona po upadku Napoleona monarchia nie mogła już cofnąć zmian ekonomiczno-społecznych wprowadzonych w okresie rewolucji. Produkcja przemysłowa i rolna oraz handel został oparty na zasadach wolności ekonomicznych. Jednakże dopiero po obaleniu Burbonów w czasie rewolucji lipcowej 1830 następuje ożywienie przemysłu, w dużej mierze związane z budową kolei żelaznych. Warunki rozwoju przemysłowego Francji były z jednej strony wspierane ...

Samorząd terytorialny na kontynencie europejskim

Samorząd terytorialny typu kontynentalnego wprowadzono również w Drugiej Rzeczypospolitej.