Konstytuanta

Czytaj Dalej

Konstytuanta i kler

Stopniowo jednak duchowni popierający Konstytuantę doznawali coraz większych rozczarowań, gdy onazajęła się porządkowaniem spraw religijnych, które nie należały do jej kompetencji. Gdy Konstytuanta odrzuciła wniosek, wielu katolików przyjęło to za narodoweodejście od wiary przodków.

KONSTYTUANTA

Konstytuanta 1789-91, fr. j które dokonało wielu reform, takich jak zniesienie przywilejów stanowych, zmiana systemu podatkowego, konfiskata ziem kościelnych; Konstytuanta uchwaliła też Deklarację (zob.

Stany Generalne. Utworzenie Konstytuanty

 

Wybory do Stanów Generalnych: + dwa pierwsze stany wybierały bezpośrednio + stan trzeci głosował pośrednio (dwustopniowo na wsi, trzystopniowo w mieście) + wyborcy dawali deputowanym listę skarg.

Skład Stanów Generalnych: + 291 – stan pierwszy + 270 – stan drugi + 578 – stan trzeci + brak chłopów i...