Konstantynopol

Konstantynopol

Czytaj Dalej

Bizancjum - Konstantynopol

O bogactwie Konstantynopola krążyły nawet legendy, które przysporzyły wiele strat temu miastu.

Miasta bizantyjskie. Konstantynopol

Konstantynopol był miejscem produkcji towarów zbytku na światową skale. Dlatego podczas nich wyrażano swoje poparcie lub dezaprobatę wobec polityki dworu konstantynopolitańskiego.

KONSTANTYNOPOL

Upadek Konstantynopola. Konstantynopolitańskie sobory powszechne 1.

Konstantynopol

Jako siedziba biskupstwa, zapewne od początku III wieku, miasto brało bezpośredni udział w sporze ariańskim i przeżywało burzliwy okres aż do zwołania soboru konstantynopolitańskiego w 381 roku, drugiego soboru powszechnego, który został zwołany przez Teodozjusza i wyparł arianizm z cesarstwa.