Konstantyna

Czytaj Dalej

NAWRÓCENIE KONSTANTYNA

Chrystianizm Konstantyna w dalszym ciągu jest synkretyzu-jący i zrazu dość dobrze godzi się z resztkami pogaństwa.

POLITYKA RELIGIJNA KONSTANTYNA

Konstantynopol staje się z woli cesarza miastem chrześcijańskim. W bazylice zbudowanej ku czci apostołów wzniesiono mauzoleum cesarskie, gdzie sarkofag przeznaczony na śmiertelne szczątki Konstantyna isapostolos (równego apostołom) był otoczony dwunastoma marmurowymi cenotafami.

Jacob Burckhardt Konstantyn Wielki Czasy Konstantyna Wielkiego

Każdy sam według włąsnej miary rzeczy wyrobić sobie zdanie o wyznawaniu pzez konstantyna chrześcijaństwa i o jego Chrzcie n ałożu śmierci. Pośró wzniesionych przez konstantyna gmachów obok wielu wspaniałych kościołów znajduje się bezsprzecznie również 2 świątynie pogańskie.

SPUŚCIZNA PO KONSTANTYNIE

Ponieważ omawiany tekst powołuje się właśnie na jedno z praw Konstantyna, możliwe jest, że i on godzi tylko w niektóre rytuały jako w zabobony i wypaczenia, jak na przykład wróżby nocne połączone z praktykami magicznymi, albo też potajemne ofiary.

Konstantyn [Wielki, Flavius Valerius Constantinus]

Jeśli chodzi o jego wizję chrześcijańską, zrelacjonowaną, zresztą z wyraźnymi różnicami, przez Laktancjusza oraz przez Euzebiusza z Cezarei w jego Żywocie Konstantyna, niektórzy przeciwstawiają jej wizję pogańską, wcześniejszą, o której opowiada jeden z panegiry-ków i która mogła zostać przetworzona w wizję chrześcijańską.

Religijność Konstantyna

Działalność Konstantyna w duchu chrześcijańskim po 324 r. Jego postaćotoczyły legendy, a gdy w Konstantynopolu dokonywano intronizacji nowego cesarza, witano gojako nowego Konstantyna.

PISARZE CHRZEŚCIJAŃSCY. POKOLENIE KONSTANTYNA

Zwycięstwo Konstantyna zapewniło mu wreszcie spokój i dostatek: wykładał literaturę łacińską Kryspusowi, synowi cesarza.

KONSTANTYN WIELKI - Życie i działalność do 312 r.

Możliwe, że matka Konstantyna, kobieta wybitnych zdolności,sama wychowywała go początkowo w religii pogańskiej i kulturze helleńskiej. Pobyt Konstantyna na dworze Dioklecjana w Nikomedii trwał do 305 r.

DONACJA KONSTANTYNA, darowizna Konstantyna, Constitutum Constantin!

otrzymał też potwierdzenie prymatu w stosunku do wszystkich Kościołów, z patriarchatami w Antiochii, Aleksandrii, Konstantynopolu i Jerozolimie włącznie, a duchowieństwo rzym. , patriarcha Michał Cerulariusz odnosił ten dokument do swej stolicy Konstantynopola.

KONSTANTYN WIELKI - Pierwsze przywileje

Wyjście Konstantyna poza edykt widać wyraźnie już przed rokiem 324 w ustawodawstwie, do któregodopuścił wpływ idei chrześcijańskich.

Darowizna Konstantyna Wielkiego

Prawny tytuł papieży do posiadania świeckiej władzy na terytorium dawnego cesarstwa rzymskiego staranosię uzasadnić w sfałszowanym dokumencie, zwanym Donacją Konstantyna, Darowizną Konstantynalub Constitutum Constantini.

Szkoła w Salerno - Konstantyn Afrykańczyk

Ważna role w historii szkoły odegrała postać Konstantyna Afrykańczyka.

Święty Konstantyn

łac. constans - niezmienny, stały, wytrwały, stanowczy.Św. Konstantyn, król, kapłan, męczennik (+ 598). Był królem Szkocji. Prowadził życie występne. Jednakopamiętał się i rozpoczął żarliwą pokutę. W roku 587 abdykował. Wstąpił do klasztoru irlandzkiego wOffaly. Po otrzymaniu święceń...

KONSTANTYN WIELKI I EDYKT MEDIOLAŃSKI

Nie wątpi się natomiast, że edyktmediolański i działalność Konstantyna Wielkiego na rzecz chrześcijaństwa stanowią przełom, jeden znajwiększych w historii Kościoła.

RZEŹBA PRZED KONSTANTYNEM

101, 102) i jeszcze przed okresem Konstantyna cieszył się powodzeniem, jakiego nie zaznała żadna inna scena Starego czy też Nowego Testamentu.

Konstantyn II [Claudius Flavius Iulius Constantinus Iunior]

317-340 rok, cesarz rzymski, syn i następca Konstantyna Wielkiego, panował w prowincjach zachodnich, Galii, Brytanii, Hiszpanii (od 337 r.

KONSTANTYN WIELKI

W 330 przeniósł stolicę państwa do Bizancjum, zwanego odtąd Konstantynopolem; por.

DIONIZY, właśc. Konstantyn Nikołajewicz Waledyński

ubolewanie z powodu uzyskania autokefalii z Konstantynopola i prosząc o przebaczenie uznał ten akt za niekan.