Konstantyn

Czytaj Dalej

NAWRÓCENIE KONSTANTYNA

Wiara Konstantyna wyraża się w niejasnych formułach, które można rozmaicie interpretować; na przykład w słynnym napisie na łuku tryumfalnym, który uwiecznić miał jego zwycięstwo nad Maksencjuszem: Konstantyn zwyciężył instinctu divinitatis; każdy może nadać temu bóstwu imię, jakie mu będzie odpowiadać.

POLITYKA RELIGIJNA KONSTANTYNA

Konstantyn — zwycięzca Maksencjusza jest już być może chrześcijaninem. Konstantyn zdaje sobie z tego sprawę.

Jacob Burckhardt Konstantyn Wielki Czasy Konstantyna Wielkiego

okropne intrygi rodzinne rozgorzały gwałtowną wojną w której konstantyn musiał być stroną atakującą, przewaga była po stronie konstantyna.

SPUŚCIZNA PO KONSTANTYNIE

Konstantyn II rządził na Zachodzie, w Galii, Brytanii i Hiszpanii; Konstans otrzymał przy podziale Italię, Afrykę i Grecję; Konstancjusz zaś - Wschód i obszary naddunajskie. Konstantyn II najechał italskie terytoria brata, ale dał się wciągnąć w zasadzkę i zginął wiosną 340 roku.

Konstantyn [Wielki, Flavius Valerius Constantinus]

W 330 roku Konstantyn podniósł do godności stolicy miasto Bizancjum, które otrzymało nazwę Konstantynopol.

Religijność Konstantyna

Konstantyn odrzucił natomiastpogańskie ofiary, złączone z dawnym kultem cesarza. Do historii wszedł Konstantyn jako jeden z najwybitniejszych władców cesarstwa rzymskiego.

PISARZE CHRZEŚCIJAŃSCY. POKOLENIE KONSTANTYNA

Zwycięstwo Konstantyna zapewniło mu wreszcie spokój i dostatek: wykładał literaturę łacińską Kryspusowi, synowi cesarza.

KONSTANTYN WIELKI - Życie i działalność do 312 r.

Służąc temu bogu całego państwa, czuł się Konstantyn powołany do decydowania o losach cesarstwa.

DONACJA KONSTANTYNA, darowizna Konstantyna, Constitutum Constantin!

cesarz Konstantyn Wielki z wdzięczności za uzdrowienie z trądu przekazał „Piotrowi Apostołowi" w osobie pap.

Darowizna Konstantyna Wielkiego

Według jego treści, Konstantyn Wielki, wdzięczny papieżowi Sylwestrowi I (314-375) za uzdrowienie z trądu, przekazał Piotrowi Apostołowi, czyli jemu, i każdemu kolejnemu papieżowi,swój pałac laterański w Rzymie i insygnia cesarskie, oznaki władzy świeckiej w Rzymie i zachodnichprowincjach cesarstwa, potwierdził też prymat papieski w całym Kościele, łącznie z patriarchatami aleksandryjskim,antiocheńskim, konstantynopolitańskim i jerozolimskim,

Szkoła w Salerno - Konstantyn Afrykańczyk

Ważna role w historii szkoły odegrała postać Konstantyna Afrykańczyka.

Święty Konstantyn

Konstantyn, król, kapłan, męczennik (+ 598).

KONSTANTYN WIELKI I EDYKT MEDIOLAŃSKI

Nie wątpi się natomiast, że edyktmediolański i działalność Konstantyna Wielkiego na rzecz chrześcijaństwa stanowią przełom, jeden znajwiększych w historii Kościoła.

RZEŹBA PRZED KONSTANTYNEM

101, 102) i jeszcze przed okresem Konstantyna cieszył się powodzeniem, jakiego nie zaznała żadna inna scena Starego czy też Nowego Testamentu.

Konstantyn II [Claudius Flavius Iulius Constantinus Iunior]

317-340 rok, cesarz rzymski, syn i następca Konstantyna Wielkiego, panował w prowincjach zachodnich, Galii, Brytanii, Hiszpanii (od 337 r.

KONSTANTYN WIELKI

W 330 przeniósł stolicę państwa do Bizancjum, zwanego odtąd Konstantynopolem; por.

DIONIZY, właśc. Konstantyn Nikołajewicz Waledyński

ubolewanie z powodu uzyskania autokefalii z Konstantynopola i prosząc o przebaczenie uznał ten akt za niekan.