Konstanty

Czytaj Dalej

DAMROT, Damroth KONSTANTY ks.

Marek, Konstanty D„ w; Pisarze śląscy XIX i XX wieku, Wr 1963, 210-237; S. Sochacka, Konstanty D„ obrońca polskości Śląska w nazewnictwie. Kajtoch, Konstanty D.

GAŁCZYŃSKI KONSTANTY ILDEFONS

Wstąp, w; Konstanty Ildefons G. Drawicz, Konstanty Ildefons G. Szymański, Konstanty Ildefons G. Konstanty Ildefons G.

GRZYBOWSKI KONSTANTY

Olszewski, Konstanty G. Konstantego G. Waldenberg, Konstanty G.

CESARZEWICZ KONSTANTY I JOANNA GRUDZIŃSKA, czyli Jakubini polscy

CESARZEWICZ KONSTANTY I JOANNA GRUDZIŃSKA,czyli Jakubini polscy, powieść J.

GAŁCZYŃSKI KONSTANTY ILDEFONS

GAŁCZYŃSKI KONSTANTY ILDEFONS, ur.

GASZYŃSKI KONSTANTY

GASZYŃSKI KONSTANTY, ur.

GÓRSKI Konstanty Marian, pseud. Spectator

GÓRSKI Konstanty Marian, pseud.

KRUMŁOWSKI KONSTANTY

KRUMŁOWSKI KONSTANTY, ur.

MAJERANOWSKI KONSTANTY

MAJERANOWSKI KONSTANTY, ur.

ŚWIDZIŃSKI KONSTANTY

ŚWIDZIŃSKI KONSTANTY, ur.

TROCZYŃSKI KONSTANTY

TROCZYŃSKI KONSTANTY, ur.

TYMINIECKI, Tymieniecki, KONSTANTY

TYMINIECKI, Tymieniecki, KONSTANTY, ur.

WOJCIECHOWSKI KONSTANTY

WOJCIECHOWSKI KONSTANTY, ur.

ŻUPAŃSKI JAN KONSTANTY

ŻUPAŃSKI JAN KONSTANTY, ur.

PUZYNA KONSTANTY

PUZYNA KONSTANTY, ur.

GASZYŃSKI KONSTANTY

Listy do Konstantego G. Ziejka, Konstanty G.

GIECEWICZ, Gieczewicz JAN KONSTANTY CR

Jan Konstanty od Krzyża) Rozwój i odbudowaZgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego (Kr 1936).