Konserwatyzm

Czytaj Dalej

Główne nurty ideowo - polityczne wobec religii w XIX wieku (konserwatyzm, ultramontanizm, liberalizm, socjalizm utopijny, socjalizm naukowy, nacjonalizm socjadarwinistyczny i chrześcijański)

  Konserwatyzm Konserwatyzm z łac. Po raz pierwszy termin ten został użyty przez filozofa angielskiego Edmunda Burke`a, który określał konserwatyzm jako "skłonność do zachowania przy równoczesnej możliwości ulepszenia".

Współczesny konserwatyzm, liberalizm, ruch ludowy i neokomunizm

KONSERWATYZM II wojna światowa zadała cios konserwatystom, zniknęła warstwa ziemiańska. Konserwatyzm Liberalny *1979 r. Był to konserwatyzm liberalny.

Demokracja w ocenie konserwatyzmu politycznego

Konserwatyzm lub polityczny konserwatyzm to termin odnoszący się do jednej z wielu filozofii lub ideologii politycznych, także na określenie opcji politycznej reprezentowanej przez wiele współczesnych partii politycznych (zwykle kojarzonych z prawicą).

Patriotyzm z punktu widzenia konserwatyzmu

W tym tekście zajmę się punktem widzenia konserwatyzmu, czyli sposobu myślenia, któremu (poniekąd słusznie) prawie zawsze przypisywany jest patriotyzm, jako jedna z głównych wartości.

Założenia konserwatyzmu fiskalnego

  Założenia konserwatyzmu fiskalnego: a) wymóg bezwzględnie zróżnicowanego budżetu w odniesieniu tak jak do roku fiskalnego a nie jak w cyklu koniunkturalnym, b) zdecydowane ograniczenia skali redystrybucji PKB przez system finansów publicznych w celu przeciwdziałania efektu wypychania zasobów gosp.

Cztery wielkie ideologie świata nowożytnego (po Rewolucji Francuskiej): konserwatyzm, liberalizm, socjalizmy, populizm (narodnictwo) jako podłoże teoretyczne socjologii

KONSERWATYZM  Szacki – nowy porządek świata po rewolucji francuskiej i okresie napoleońskim oznaczał dla konserwatystów koniec ich świata.

Konserwatyzm bawarski i austriacki

Pod wpływami Phillipsa znajdował się minister spraw wewnętrznych,ustawiający kurs polityki kościelnej, Carl August Abel (do 1846), który popierał konwersje,lecz działał w duchu skrajnego konserwatyzmu.

Konsekwencje postmodernistycznych rozwiązań dla naukowych i praktycznych zadań pedagogiki - KRYTYKA POSTMODERNIZMU (konserwatyzm)

Demokracja nie jest doktryną moralnego relatywizmu

Głównym celem edukacji jest kształcenie młodzieży we wspólnej kulturze, przenoszenie odgórnie ustalonych ideałów, znaczeń, wartości i wiedzy.

Postmodernizm służy znoszeniu rozumu i zaprzeczanie możliwości prawdy.

Obrona...

LIBERALIZM, ULTRAMONTANIZM I KONSERWATYZM

Rewolucja Lipcowa i jej następstwa nie .zdołały na ogół uświadomić katolikom konieczność zdystansowaniasię Kościoła od państwa i rozwijania jego działalności niezależnie od ustroju i formy rządów.Obawiano się bowiem wzrastającego indyferentyzmu, którego zwolennicy przyjmowali równość...

Liberalizm i konserwatyzm niemiecki

W mniejszych państwach niemieckich, jak Hesja, Wirtembergia, Badenia, nie prowadzono jednolitej politykikościelnej. Prawie w każdym z nich wystąpił pod koniec pięćdziesiątych lat polityczny zwrot kuliberalizmowi. Zjawisko to nie ominęło Bawarii, uchodzącej za bardzo katolickie państwo.

Przywódcy...