Konrada

Czytaj Dalej

Raport Konrada

jpg Kapitał indywidualny- przypisany jednostce, umiejętności indywidualne, osobiste i społeczne, doświadczenie, wykształcenie oraz inne kwalifikacje nakierowane na klienta Wskaźniki: *Odpowiedzialność przed klientem (od braku jakiegokolwiek kontaktu, aż do całkowitej odpowiedzialności za realizację projektów zamówionych przez klienta) *Poziom wykształcenia *Doświadczenie zawodowe *Posiadane kompetencje Kapitał strukturalny- przypisany organizacji, doświadczenie oraz ...

Tragizm bohatera romantycznego na przykładzie Konrada Wallenroda, Konrada z III cz. Dziadów i Kordiana

Konrad zamknięty w więzieniu, ale wolny duchem, nie może podjąć żadnych konkretnych działań. Nie mogąc przekroczyć swoich ziemskich ograniczeń Konrad tylko we własnym mniemaniu wznosi się na wyżyny ducha.

Tragiczny konflikt Konrada Wallenroda

"Konrad Wallenrod" powstał w Rosji, podczas przymusowego pobytu Adama Mickiewicza w tym kraju w latach 1824-1829, co było konsekwencją wyroku w procesie filomatów. Co gorsza tajemnica jego osoby wychodzi na jaw i Konrad, w związku z wydaniem na niego wyroku śmierci, odbiera sobie życie.

Wielkość i tragizm Konrada Wallenroda.

  „Konrad Wallenrod” to powieść poetycka, w której Mickiewicz podjął próbę wskazania narodowi polskiemu drogi walki z zaborcą. Konrad Wallenrod to człowiek, który jako litewski chłopiec został porwany przez Krzyżaków, ochrzczony i nazwany Walterem Alfem.

CESARSTWO I PAPIESTWO W ŚREDNIOWIECZU - RZĄDY KONRADA II

W walee z nimi Konrad przyznał drobnym wasalom prawo dziedzicznego posiadania lenn.